Dzisiaj prawie 2200 uczniów ze szkół powiatowych rozpoczęło wakacje.

 Kadra Pedagogiczna ACE z Wicestarostą

Piotr Rusiecki – Starosta Augustowski wziął udział w oficjalnym zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych, a Wojciech Jerzy Szczudło – Wicestarosta Augustowski – w Zespole Szkół Technicznych, II Liceum Ogólnokształcącym i Augustowskim Centrum Edukacyjnym.

Była to doskonała okazja, aby życzyć bezpiecznych i miłych wakacji, pogratulować osiągnięć uczniom oraz podziękować za zaangażowanie nauczycielom i rodzicom.


Fot. Starostwo Powiatowe w Augustowie

Zdjęcia:

1. Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych podczas zakończenia roku szkolnego 2023/2024

2. Starosta P. Rusiecki i Dyrektor R. Krzyżopolski w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych

3. Zakończenie roku szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym

4. Podziękowanie Wicestarosty W. J. Szczudło na ręce B. Koronkiewicz – Dyrektora II LO

5. Przemówienie Wicestarosty W. J. Szczudło podczas zakończenia roku szkolnego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym

6. Kadra Pedagogiczna ACE z Wicestarostą

| źródło informacji: Starostwo Powiatowe w Augustowie