Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców, że 26 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządkiem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres 15 lat.

6. Omówienie wyników konsultacji strategicznych.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie obrad.

 Z poważaniem


Przewodniczący Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie

/-/ Mirosław Chudecki