Tradycje Powiatu Augustowskiego sięgają aż 1808 r., kiedy w Augustowie po raz pierwszy ulokowano siedzibę władz powiatu. Na przestrzeni kolejnych lat i wieków, mimo różnych kolei historii, powoli tworzyła się wspólnota terytorialna. Powiat Augustowski w obecnym kształcie, obejmujący miasto Augustów oraz gminy: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Płaska i Sztabin funkcjonuje od 1 stycznia 1999 r. i w dniach 28 – 29 stycznia uroczyście świętowano srebrny jubileusz – 25 lat odtworzonego Powiatu Augustowskiego.

W niedzielę 28 stycznia o godz. 12.00 w Bazylice Mniejszej pw. Najświętszego Serca Jezusa w Augustowie odprawiona została Msza Święta w intencji społeczności samorządowej i mieszkańców Powiatu Augustowskiego koncelebrowana przez JE Ks. Biskupa Dariusza Zalewskiego – Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej i Ks. Dziekana Wojciecha Jabłońskiego.

Dalsza część uroczystości odbyła się w poniedziałek 29 stycznia w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i wprowadzeniu sztandaru Powiatu Augustowskiego licznie przybyłych gości powitał Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

Święto było doskonałą okazją do uhonorowania osób, które wzorowo i wyjątkowo sumiennie wykonują obowiązki wynikające z pracy zawodowej. Ewa Kulikowska – Wicewojewoda Podlaski odznaczyła Medalem Złotym za długoletnią służbę Panią Krystynę Wilczewską oraz Medalem Srebrnym za długoletnią służbę Panią Joannę Michalewicz, przyznanym przez Prezydenta RP, na wniosek Wojewody Podlaskiego, z inicjatywy Starosty Augustowskiego.

Następnie Małgorzata Mikos – Sekretarz Powiatu dokonała podsumowania działań i osiągnięć współczesnego Powiatu Augustowskiego, prezentując zrealizowane na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza zadania i przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę rolę powiatów w zarządzaniu państwem i tworzeniu wspólnoty terytorialnej, a także doceniając zaangażowanie wszystkich osób pracujących na rzecz rozwoju i kształtowania dobra wspólnego na przestrzeni ostatnich 25 lat, zgromadzenie jubileuszowe poprzez aklamację przyjęło rezolucję przygotowaną przez Zarząd Powiatu i przedstawioną przez starostę Jarosława Szlaszyńskiego.

Następnie chwilą ciszy uczczone zostały osoby, które tworzyły powiatową wspólnotę samorządową, a nie ma ich już wśród nas.

W kolejnym punkcie uroczystości wręczone zostały medale Zarządu Powiatu „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego”, przyznane na jubileuszowym posiedzeniu. Medal za integrowanie i obronę interesów powiatów oraz kształtowanie wspólnej polityki i wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju samorządów powiatowych otrzymał Związek Powiatów Polskich, medal odebrał Sławomir Snarski – Wiceprezes Zarządu ZPP, Starosta Bielski. Następnie uhonorowani zostali samorządowcy, którzy byli Radnymi Rady Powiatu dwie i więcej kadencji, pełnili ważne funkcje w samorządzie powiatowym, a także wykazali się aktywnością na innych polach działalności społecznej: Andrzej Mursztyn, Ireneusz Sokołowski, Mieczysław Sobolewski oraz Franciszek Wiśniewski. Medale otrzymali również: Michał Wiśniewski – były Wiceminister Obrony Narodowej za działania prowadzące do utworzenia jednostki wojskowej – 1 Batalionu Saperów w Augustowie, osoby od lat związane z samorządem: Leszek Cieślik, Antoni Dębowski Bogdan Grabowy oraz Roman Rogoziński – Nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska, za wspieranie wydarzeń patriotycznych i przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju Powiatu Augustowskiego.

Podczas uroczystości Sławomir Snarski – Wiceprezes Zarządu ZPP, wręczył wyjątkowe wyróżnienie Jarosławowi Szlaszyńskiemu – Staroście Augustowskiemu. Został on uhonorowany przez Związek Powiatów Polskich tytułem „Samorządowiec 25-lecia” oraz medalem Bene Meritus Powiatom.

Z okazji 25-lecia Powiatu Augustowskiego wykonany został pamiątkowy medal jubileuszowy. Kapituła przyznała medale osobom, które przyczyniły się do rozwoju Powiatu, pracują lub współpracują na jego rzecz. Medale podczas uroczystości otrzymali samorządowcy oraz goście spoza Powiatu Augustowskiego. Pozostałym osobom przewidzianym do wyróżnienia, medale zostaną wręczone podczas innych uroczystości.

Medal pamiątkowy jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego otrzymali obecni na uroczystości Radni Rady Powiatu trwającej kadencji, Starości,  Wicestarości i Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie poprzednich kadencji, a także przybyli na uroczystość goście: Stefan Krajewski – Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Posłowie na Sejm RP: Jacek Niedźwiedzki i Jarosław Zieliński, Marek Komorowski – Senator RP oraz Ewa Kulikowska – Wicewojewoda Podlaski. Odznaczenie pamiątkowe odebrali również: Dalius Mockevičius – Wiceburmistrz Rejonu Łoździeje na Litwie, z którym Powiat współpracuje od 2007 r., Sławomir Snarski – Wiceprezes Zarządu ZPP, Bogdan Zieliński – Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego, Starosta Wysokomazowiecki, Wiesława Burnos – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego i Bogdan Dyjuk – Radny Województwa Podlaskiego trzech kadencji, były Przewodniczący Sejmiku Województwa i Członek Zarządu Województwa, wieloletni Dyrektor Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. Medalem jubileuszowym uhonorowani zostali również Witold Kowalewski – Starosta Suwalski, Waldemar Remfeld – Starosta Grajewski, Marek Kłoczko – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Oddział Związku Sybiraków w Augustowie, reprezentowany przez Barbarę Czartoszewską i Annę Jakucewicz oraz przedstawiciele Wojska Polskiego: gen. bryg. Mariusz Majerski – Dowódca 1 Mazurskiej Brygady Artylerii w Węgorzewie, płk Jarosław Kowalewski – Szef Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku CWCR, płk Krzysztof Świderski – Dowódca 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego i ppłk Adam Goździk – Dowódca 1 Batalionu Saperów w Augustowie.

Uroczystość powiatowa była doskonałą okazją do wręczenia nagrody Starosty Augustowskiego Bożenie Bendig, która 35 lat temu utworzyła i nadal prowadzi Teatr Res Humanae przy I Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie, będąc jego opiekunką, reżyserką, scenarzystką i scenografką. Nagroda jest wyrazem uznania zasług w popularyzowaniu i animowaniu życia teatralnego wśród młodego pokolenia mieszkańców Powiatu Augustowskiego.

W kolejnym punkcie uroczystości przybyli goście złożyli życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu Powiatu.

Na zakończenie Teatr Res Humanae przedstawił spektakl pt. „Z przymrużeniem oka…”.

W związku z jubileuszem 25-lecia Powiatu Augustowskiego wydany został album „Powiat Augustowski przeszłość i teraźniejszość” – rozszerzone i uzupełnione o wydarzenia z kolejnej kadencji Rady Powiatu, drugie wydanie publikacji, która ukazała się w 2018 r. Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali ten pamiątkowy album.

Obchodom jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego towarzyszyły również konkursy szkolne. Przeprowadzony został konkurs wiedzy o Powiecie Augustowskim. W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajął Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płaskiej, a w kategorii szkół ponadpodstawowych – wygrała drużyna II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie. Przeprowadzony został także w Zespole Szkół Technicznych konkurs fotograficzny i plastyczny pod nazwą „Naj… Powiatu Augustowskiego”. Nagrody zwycięzcom konkursów zostaną wręczone na uroczystościach szkolnych.

fot. Starostwo Powiatowe w Augustowie

|Starostwo Powiatowe w Augustowie

*****

Więcej na ten temat również w naszych relacjach foto i video niżej.

|Bart.

Nagrania audio wystąpień gości według kolejności:

Sławomir Snarski – Wiceprezes Zarządu ZPP

Poseł na Sejm RP- Stefan Krajewski

Poseł na Sejm RP – Jacek Niedźwiecki

Poseł na Sejm RP – Jarosław Zieliński

Senator – Marek Komorowski

Ewa Kulikowska – II Wojewoda Podlaski

Dalius Mockevičius – Wiceburmistrz Rejonu Łoździeje na Litwie

Bogdan Zieliński – Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego Starosta Wysokomazowiecki

Wiesława Burnos i Bogdan Dyjuk – członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego

Były Wiceminister Obrony Narodowej – Michał Wiśniewski

Lech Łępicki – wójtowie i burmistrz z gmin z terenu Powiatu Augustowskiego

Burmistrz Augustowa – Mirosław Karolczuk

Galeria zdjęć na profilu facebookowym portalu augustow.org TUTAJ >>>