II miejsce w XIV Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego „Garniec” Łańcut 2024.

23 marca 2024 roku Zespół „Bystry” wziął udział w XIV Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego “Garniec” 2024 w Łańcucie. Na scenie Miejskiego Domu Kultury zaprezentowało się łącznie 700. tancerek i tancerzy reprezentujących 30 zespołów. 

Celem przeglądu była konfrontacja artystycznych dokonań dziecięcych i młodzieżowych zespołów tańca ludowego, możliwość wymiany doświadczeń dotyczących pracy z zespołami tańca ludowego, ochrona tradycji regionu, upowszechnianie polskich tańców narodowych i regionalnego folkloru oraz promowanie twórczości wokalnej, muzycznej i tanecznej.

Publiczność gorąco oklaskiwała tancerzy, którzy występowali w 3 kategoriach wiekowych. Jury oceniające występy miało niełatwe zadanie, gdyż spośród ponad 30. zespołów tanecznych trzeba było wybrać najlepsze. Werdyktem jury Zespół Tańca Ludowego „Bystry” za wiązankę tańców i pieśni augustowsko-suwalskich otrzymał II miejsce tuż za Zespołem Pieśni i Tańca „ Zamojszczyzna”. Jest to nie lada sukces „Bystrego”, ponieważ rywalizował z zespołami o długoletnich tradycjach i wysokim poziomie artystycznym. Śmiało rzec można, że „Bystry” godnie i na wysokim poziomie reprezentuje miasto Augustów i jego kulturę folklorystyczną. Oprócz nagrody pieniężnej i dyplomu zespół otrzymał Garniec wypełniony słodyczami.

Instruktor i członkowie Zespołu „Bystry”