Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 12 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Rozwoju, Uzdrowiskowej.

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji RM w Augustowie

Porządkiem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

4. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Augustów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasza Augustowszczyzna”.

5. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenów położonych przy wyjściu rzeki Netty  z jeziora Necko.

6. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie przyjęcia listy ulic miejskich przeznaczonych do realizacji w Mieście Augustowie.

7. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie w 2023 roku.

8. Przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie na 2024 rok.

9. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie w 2023 roku.

10. Przyjęcie planu pracy Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie na 2024 rok.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie posiedzenia.


Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Rozwoju

Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej

Rady Miejskiej w Augustowie

/-/ Dariusz Ostapowicz