Przedstawienie stanu bezpieczeństwa w powiecie augustowskim, omówienie efektów pracy policjantów za ubiegły rok oraz plany na najbliższe 12 miesięcy – to główne zagadnienia dzisiejszej odprawy w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie. W naradzie służbowej uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Sławomir Wilczewski, zaproszeni goście, policjanci i pracownicy augustowskiej jednostki.

fot. KPP w Augustowie

Przedstawienie stanu bezpieczeństwa w powiecie augustowskim, omówienie efektów pracy policjantów z augustowskiej jednostki za ubiegły rok oraz plany na najbliższe 12 miesięcy – to główne zagadnienia dzisiejszej odprawy, której gospodarzem był pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie podinspektor Tomasz Zagórski.

W spotkaniu uczestniczył również Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Sławomir Wilczewski, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie młodszy inspektor Bartosz Świerpiel, a także kierownicy podległych posterunków Policji, naczelnicy poszczególnych wydziałów, Starosta Powiatu Augustowskiego Pan Jarosław Szlaszyński, Burmistrz Miasta Augustów Pan Mirosław Karolczuk, Prokurator Rejonowy Pani Joanna Gref-Drejer oraz zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych służb mundurowych.

Pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie podinspektor Tomasz Zagórski ocenił efektywność działań augustowskiej komendy Policji w 2023 roku oraz przedstawił priorytety i zadania, jakie stoją przed jednostką w nowym 2024 roku. Następnie przedstawił wyniki pracy poszczególnych pionów.

Jak wskazywały dane, w 2023 roku zmalała liczba wszczętych postępowań i wyniosła 725 (w 2022 roku – 807). Wzrosła zaś wykrywalność przestępstw kryminalnych, w 2022 wykryto ich 350, natomiast w 2023 roku o 214 więcej. W przypadku przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie odnotowano wzrost wykrywalności kradzieży mienia z 87,5 % do 93,2 %. Natomiast w przypadku bójki/pobicia, kradzieży pojazdu, przestępstw rozbójniczych, przestępstw korupcyjnych, przestępstw drogowych, uszczerbku na zdrowiu, zgwałcenia i zabójstwa wskaźnik wykrywalności wyniósł 100%.

Warto zaznaczyć, że kolneńscy policjanci w ramach prowadzonych postępowań zabezpieczyli mienie warte 4 542 057 złotych.

Na terenie powiatu augustowskiego mundurowi podjęli ogółem 6216 interwencje. Na drogach powiatu doszło do 12 wypadków, w których 13 osób zostało rannych, a 4 zginęły. Odnotowano również 484 kolizji, to o 162 mniej w porównaniu do roku poprzedniego. Policjanci zatrzymali 208 osób, którzy kierowali pojazdami w stanie nietrzeźwości.

W trakcie odprawy podkreślono rolę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako skutecznego narzędzia współpracy Policji ze społeczeństwem. W 2023 roku mieszkańcy nanieśli na mapę 1068 zgłoszenia, natomiast w wyniku sprawdzenia wskazanych miejsc zagrożeń 1068 zostały potwierdzone i wyeliminowane.

Na koniec roku 2023 stan etatowy augustowskiej komendy Policji wynosił 119 funkcjonariuszy. W ubiegłym roku wpłynęło 10 podań o pracę w policji, z czego 4 osoby zostały przyjęte w nasze szeregi.

Komendant Zagórski omówił również inwestycje i plany na przyszłość. Podziękował także samorządowcom oraz przedstawicielom innych służb za dobrą współpracę w minionym roku, podkreślając ważność i konieczność stałej współpracy. Głos zabrali także przybyli goście, którzy podziękowali za dobrą pracę funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Augustowie oraz życzyli uzyskania takich samych wyników w przyszłym roku. Wszyscy uczestnicy spotkania podkreślali też wysoką skuteczność organów ścigania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i zwalczania przestępczości.

|augustow.policja.gov.pl