zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

OBWIESZCZENIE NR 14/2021

WOJEWODY PODLASKIEGO

z dnia 24 marca 2021 r.

o kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1980) ogłasza się, co następuje:

§1. Kwalifikacja wojskowa na terenie województwa podlaskiego przeprowadzona zostanie od dnia 7 kwietnia do dnia 23 lipca 2021 r. oraz od dnia 9 sierpnia do dnia 19 listopada 2021 r. na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372), oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz. U. poz. 47).

§2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2002 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 2000 – 2001, które:

  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4 b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1997 – 2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków,
o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej.

§3. Kwalifikację wojskową osób wymienionych w § 2 zamieszkałych w miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, przeprowadzą niżej wymienione komisje lekarskie:

LpSiedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu/MiastaTerytorialny zasięg działania powiatowych komisji lekarskichCzas pracy komisji
1AugustowskiegoOsiedlowy Dom Kultury w Augustowie, ul. Hoża 2 BMiasto AugustówGminy miejsko-wiejskie: LipskGminy wiejskie: Augustów, Bargłów Kościelny, Nowinka, Płaska, Sztabin07 czerwca – 24 czerwca 2021 r.
2BiałystokKlub Osiedlowy „Millenium” w Białymstoku, ul. Mazowiecka 39 DMiasto  Białystok08 kwietnia – 11 czerwca 2021 r.27 września – 08 listopada 2021 r.
3BiałostockiegoMłodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska 79 AGminy miejsko-wiejskie: Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy,  Michałowo, Supraśl, Suraż, Tykocin,                                           Wasilków,  ZabłudówGminy wiejskie: Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Poświętne, Turośń Kościelna,                             Zawady12 kwietnia – 10 czerwca 2021 r.
4BielskiegoZespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, ul. Wojska Polskiego 17Miasta: Bielsk Podlaski, BrańskGminy wiejskie: Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Orla, Rudka, Wyszki19 maja – 21 czerwca 2021 r.
5GrajewskiegoHotel, Restauracja „Balton” w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 69Miasto GrajewoGminy miejsko-wiejskie: Rajgród, SzczuczynGminy wiejskie: Grajewo, Radziłów, Wąsosz12 kwietnia – 10 maja 2021 r.
6HajnowskiegoStowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce,
ul. 3-go Maja 42
Miasto HajnówkaGminy miejsko-wiejskie: KleszczeleGminy wiejskie: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Narew, Narewka05 maja – 17 maja 2021 r.
7KolneńskiegoStarostwo Powiatowe w Kolnie, ul. 11 Listopada 1Miasto  KolnoGminy miejsko-wiejskie: StawiskiGminy wiejskie: Grabowo, Kolno, Mały Płock, Turośl07 kwietnia – 20 kwietnia 2021 r.
8ŁomżaMiejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży, ul. Wojska Polskiego 3Miasto  Łomża01 czerwca – 07 lipca 2021 r.
9ŁomżyńskiegoStarostwo Powiatowe w Łomży, Szosa Zambrowska 1/27Gminy miejsko-wiejskie: Jedwabne, NowogródGminy wiejskie: Łomża, Miastkowo, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna, Zbójna06 września – 28 września 2021 r.
10MonieckiegoZespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ul.Tysiąclecia 15Gminy miejsko-wiejskie: Goniądz, Knyszyn, MońkiGminy wiejskie: Jasionówka, Jaświły, Krypno, Trzcianne13 września – 30 września 2021 r.
11SejneńskiegoOśrodek Kultury w Sejnach ul.1-go Maja 17Miasto SejnyGminy wiejskie: Giby, Krasnopol, Puńsk, Sejny18 października – 22 października 2021 r.
12SiemiatyckiegoStarostwo Powiatowe w Siemiatyczach, ul. Legionów Piłsudskiego 3Miasto SiemiatyczeGminy miejsko-wiejskie: DrohiczynGminy wiejskie: Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec Stacja, Perlejewo, Siemiatycze07 kwietnia – 23 kwietnia 2021 r.
13SokólskiegoStarostwo Powiatowe w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8Gminy miejsko-wiejskie: Dąbrowa Białostocka, Krynki, Sokółka, SuchowolaGminy wiejskie: Janów, Korycin, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Szudziałowo07 kwietnia – 30 kwietnia 2021 r. (oprócz 22 i 23 kwietnia)
14SuwałkiSzpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60Miasto Suwałki09 września – 30 września 2021 r.
15SuwalskiegoSzpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60Gminy wiejskie: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka Tartak, Suwałki, Szypliszki,                             Wiżajny24 sierpnia – 06 września 2021 r.
16WysokomazowieckiegoZespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1000-lecia 15Miasto Wysokie MazowieckieGminy miejsko-wiejskie: Ciechanowiec, Czyżew, SzepietowoGminy wiejskie: Klukowo, Kobylin Borzymy, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Sokoły, Wysokie                             Mazowieckie20 września – 19 października 2021 r.
17ZambrowskiegoStarostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3Miasto ZambrówGminy wiejskie: Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów11 października – 28 października 2021 r.

§4. Osoby, o których mowa w art. 28 ust. 4b i art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zamierzające stawić się do kwalifikacji wojskowej, zgłaszają się do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego tych osób lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w celu ujęcia ich w imiennym zestawieniu.

§5. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinna przedstawić:

1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

2) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

3) posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

4) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy);

5) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;

6) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

§6. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

2) książeczkę wojskową;

3) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

4) posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

5) dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

§7. Osoba, która w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniła miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłasza się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na jej nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza jej miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

§8. Osoba, która po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierza zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawia się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów art. 21 § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

§9. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

§10. W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§11. Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią nakazanych dokumentów lub odmówią poddania się badaniom lekarskim podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

WOJEWODA PODLASKI

(-) Bohdan PASZKOWSKI

|bip.um.augustow.pl