1 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bez Dyskryminacji. Ma on na celu podkreślenie, że prawo wszystkich osób do równego traktowania i ochrony przed dyskryminacją jest prawem powszechnym. Z tej okazji augustowscy profilaktycy zorganizowali konkurs na film krótkometrażowy.

fot. KPP w Augustowie

Organizatorem konkursu „Zero dla dyskryminacji” była Komenda Powiatowa Policji w Augustowie przy współpracy Gminy Bargłów Kościelny i Szkoły Podstawowowej w Łabętniku. To właśnie uczniowie tej szkoły przygotowali prace konkursowe. Uczestnicy przedsięwzięcia nagrali krótkie filmy promujące tolerancję oraz szacunek wobec drugiego człowieka. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów, aczkolwiek każdemu uczestnikowi z osobna należą się gratulacje za włożony trud i niezwykłą pomysłowość w wykonaniu prac.

|augustow.policja.gov.pl