19 października 2018

Wielkie Sprzątanie Kanału Augustowskiego

5 miesięcy temu / 0 comments

Startujemy 20. października o godz. 11.00 spod Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul. Wybickiego 1. Zapraszamy wszystkich chętnych. (i)

Powiat wyremontuje ul. Turystyczną

5 miesięcy temu / 0 comments

Dobiega końca realizowane przez Powiat Augustowski zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie ulic powiatowych Głowackiego oraz Młodości w Augustowie o łącznej długości 1,076 km. Wykonano już większość przewidzianych prac takich jak: roboty ziemne, przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa i budowa chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego. Obecnie wykonywane są warstwy bitumiczne nawierzchni jezdni. Do końca miesiąca zostaną zakończone wszystkie główne prace. Na realizację tego zadania o wartości ponad 5,2 mln zł Powiat Augustowski otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” w wysokości 2,25 mln zł. Trwają również prace w ramach „Programu … więcej >

Spotkanie podsumowujące Projekt „Za szklaną kurtyną”

5 miesięcy temu / 0 comments

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne od 2016 roku realizuje projekty z Programu Erasmus+ w ramach akcji 1. Mobilność edukacyjna . Ostatni projekt realizowaliśmy koło Gorzowa Wielkopolskiego w ramach programu Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna Wymiana Młodzieży. Nasi młodzi uczestnicy wraz z młodzieżą ze Słowacji poznawali min. zagrożenia społeczne XXI wieku we współczesnym świecie. Projekt zrealizowany w okresie lipiec – wrzesień 2018r. był działaniem pt. „Za szklaną kurtyną”. Wyjazd na wymianę w ramach Programu Erasmus+ to na pewno coś co potrafi odmienić życie naszej młodzieży na zawsze. Uczestnicy w ramach Projektu „Behind The Glass Curtain / Za szklaną kurtyną” rozwijali umiejętności językowe, otworzyli … więcej >

W listopadzie koniec remontu miejskiego żłobka

5 miesięcy temu / 0 comments

Za kilka dni zakończy się remont Żłobka nr 1 w Augustowie. Zadanie współfinansowane jest w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do 3 lat ,,Maluch+”2018. Modernizacja Żłobka Nr 1 przy ul. Kilińskiego 6 w Augustowie miała na celu dostosowanie istniejącego budynku i niezbędnej infrastruktury do utworzenia 26 nowych miejsc. Wykonano szeroki zakres prac obejmujący między innymi wymianę instalacji elektrycznej, instalacji centralnego ogrzewania, remont pomieszczeń i termomodernizację budynku. Zakupiono również wyposażenie meblowe, pomoce dydaktyczne, a także sprzęt multimedialny i komputerowy. Łączny koszt realizacji projektu wynosi prawie 1,8 mln zł, w tym dofinansowanie 326 235,00 zł. Oficjalne otwarcie … więcej >