Za kilka dni zakończy się remont Żłobka nr 1 w Augustowie. Zadanie współfinansowane jest w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do 3 lat ,,Maluch+”2018. Modernizacja Żłobka Nr 1 przy ul. Kilińskiego 6 w Augustowie miała na celu dostosowanie istniejącego budynku i niezbędnej infrastruktury do utworzenia 26 nowych miejsc.

Wykonano szeroki zakres prac obejmujący między innymi wymianę instalacji elektrycznej, instalacji centralnego ogrzewania, remont pomieszczeń i termomodernizację budynku. Zakupiono również wyposażenie meblowe, pomoce dydaktyczne, a także sprzęt multimedialny i komputerowy.

Łączny koszt realizacji projektu wynosi prawie 1,8 mln zł, w tym dofinansowanie 326 235,00 zł.

Oficjalne otwarcie obiektu zaplanowano na początek listopada.

– Urząd Miejski w Augustowie –