Za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia 116 podlaskich uczniów szkół średnich i techników otrzymało w środę stypendium Prezesa Rady Ministrów. W uroczystości ich wręczenia uczestniczyli wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz podlaska kurator oświaty Beata Pietruszka.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski pogratulował uzdolnionym podlaskim uczniom wybitnych wyników w nauce. Wyraził przy tam nadzieję, że młodzi utalentowani Podlasianie „będą realizować swoje dalsze aspiracje w ramach lokalnej społeczności i naszego państwa. Tak, by jedno z drugiego czerpało siły do rozwoju”.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane uczniowi szkoły, w której można uzyskać świadectwo dojrzałości. Wynosi 2580 zł i przyznawane jest na 10 miesięcy – od września do czerwca. Dostaje je uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem i ma najwyższą średnią ocen w swojej szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych co najmniej dobre.

W tym roku szkolnym w Podlaskiem przyznano 116 stypendiów Prezesa Rady Ministrów.
Uczniowie otrzymują stypendia premiera w dwóch transzach. Pierwszą – do 30 listopada, za okres od września do grudnia, a drugą – do 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.

W gronie 116. nagrodzonych znalazł się uczeń klasy 3a z II LiceumOgólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie-Mateusz Czajkowski.

Mateuszowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Red.

bialystok.uw.gov.pl