Konsultacje społeczne Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Augustów na lata 2019 – 2021

Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Augustów na lata 2019 – 2021. Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie na terenie Miasta Augustów rozmiaru i następstw zjawiska przemocy w rodzinie.

Dokument sporządzono w oparciu o diagnozę sytuacji społecznej mieszkańców Augustowa na podstawie dostępnych źródeł. Przedstawione sugestie będą wskazówkami do dalszych działań samorządu.

Konsultacje trwają od 14 grudnia do 28 grudnia 2018r.

Wnioski, uwagi i opinie w formie pisemnej w przedmiocie konsultacji można składać za pomocą Formularza:

  • bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. 3 Maja 60 w Biurze Obsługi Mieszkańca,
  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie przy ul. Wojska Polskiego 1 w pokoju nr 3,

za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie ul. Wojska Polskiego 1, 16-300 Augustów lub przesyłanych drogą elektroniczną na adres mops@urzad.augustow.pl, w tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje GPPPwR„.

Załączniki do pobrania TUTAJ >>>

urzad.augustow.pl

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są. *

Skip to content