W czwartek, 4 października w Kompleksie hotelowym Logos odbyło się pierwsze w nowym roku akademickim 2018/19 spotkanie seniorek i seniorów augustowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Augustowa Wojciech Walulik.

Po uroczystym odśpiewaniu pieśni stowarzyszenia Helena Jolanta Sołtys, Przewodnicząca Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przywitała zebranych gości. W kilku słowach przedstawiła dotychczasowe osiągnięcia i przypomniała, że Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Augustowie funkcjonuje od 15 lat. Jak wskazała Pani Jolanta głównym celem działalności stowarzyszenia jest popularyzacja idei aktywności życiowej i społecznej, organizowanie różnych form aktywizacji dla osób szczególnie jej potrzebujących, a także pielęgnowanie tradycji kulturowych ziemi augustowskiej. Przy Uniwersytecie działa kilka stałych sekcji zainteresowań, podczas których uczestnicy mogą rozwijać swoje pasje i wspólnie spędzać czas.

Serdecznie dziękuję Państwu za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Podejmowane przez Państwo inicjatywy są niezwykle cenne i pożyteczne, motywują słuchaczy Uniwersytetu do aktywności i realizowania nowych przedsięwzięć. Życzę Państwu, kolejnego udanego roku akademickiego- powiedział burmistrz Augustowa Wojciech Walulik.

Zgromadzonym czas umilały występy artystyczne, między innymi dzieci z Przedszkola nr 2 w Augustowie.

– UM Augustów –

fot. J. Wojczulis