W piątek 28. września br. odbyło się oficjalne oddanie do użytku przebudowanych ulic powiatowych Hożej i Licealnej, na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Licealnej.

Zakres wykonanych prac jest duży. Wykonane zostały roboty związane z wymianą gruntu, przebudowano kanalizację deszczową, podbudowano i wyremontowano nawierzchnie chodników i zatok parkingowych. W ramach zadań własnych Gminy Miasto Augustów przebudowano i wybudowano nowe linie energetyczne średniego i niskiego napięcia. Inwestycja kosztowała ponad 1,7 mln zł.

To kolejny przykład opłacalności dobrej współpracy pomiędzy samorządami poszczególnych szczebli. Pieniądze na przebudowę pochodziły z samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Swój znaczy wkład miała także Spółdzielnia Mieszkaniowa na terenach której znajdują się przebudowane ulice.

W uroczystym oddaniu do użytku wyremontowanych ulic uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele wykonawcy, duchowieństwo, Prezes SM w Augustowie i gospodarz obiektu przylegającego do ulicy Licealnej, czyli Dyrektor ZSO. Przy okazji remontu powstało nowe, harmonizujące z przebudowaną ulicą ogrodzenie szkoły.

Jak już informowaliśmy na naszej stronie Powiat przystępuje do dalszych modernizacji najbardziej zniszczonych odcinków ulic powiatowych w Augustowie, przeznaczając na ten cel blisko 1,5 mln. zł.

W ramach tej inwestycji zostaną wykonane remonty nawierzchni jezdni wraz z regulacją pionową elementów infrastruktury podziemnej (studnie, kratki i zawory) na następujących odcinkach ulic:

  • ul. Nowomiejska – 1500 mb.,
  • ul. Nadrzeczna – 492 mb.,
  • ul. Al. Jana Pawła II – 230 mb.,
  • ul. Konopnickiej – 215 mb.,
  • skrzyżowanie ul. Skorupki / Ściegiennego – 102 mb.,
  • ul. Mickiewicza – 90 mb (odcinek od ul. Wojska Polskiego).

Wiemy również, że przed nami kolejna bardzo duża inwestycją tego typu, tj. przebudowa ulicy Wojska Polskiego. Jest szansa, że w stosunkowo nie długim czasie Augustów zyska na wizerunku a mieszkańcom będzie jeździło się tą ulicą o wiele przyjemniej i bezpieczniej. Starosta Augustowski powiedział podczas otwarcia, że Wojska Polskiego po przebudowie będzie podobna do obecnej ulicy 3. Maja.

Red.