Szkoła Podstawowa nr 6 przeżywała dzisiaj szczególną uroczystość – Święto Szkoły. Corocznie obchodzone jest w rocznicę nadania szkole zaszczytnego imienia Armii Krajowej oraz przyjęcia sztandaru. Odbywa się ono 27 września – w dniu, w którym w 1939 roku, została utworzona Służba Zwycięstwu Polski, poprzedniczka Armii Krajowej.

Tegoroczne Święto Szkoły było szczególnie ważne i uroczyste, ponieważ 2018 rok to 20-lecie nadania szkole imienia AK. Uroczystość jest jak zwykle najważniejszym punktem tradycyjnego Tygodnia z Patronem Szkoły, którego działania obejmowały wyjścia do miejsc pamięci poświęconych żołnierzom AK, aby oddać hołd poległym, spotkania z nauczycielami – emerytami, które mogły przybliżyć uczniom, jak zmieniała się szkoła, sprzyjające realizacji idei otwartej szkoły biegi historyczno-terenowe na szlaku Orła Białego zorganizowane z pomocą partnerów szkoły – Nadleśnictwa Augustów, Placówki Straży Granicznej w Augustowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Lipowiec, a także wycieczka najstarszej z klas na Uroczysko Grądziki do ziemianki partyzantów AK i zdobywanie proporca z okazji 100-lecia Niepodległej.

Uroczystość uświetniło swoją obecnością wielu znamienitych gości: władze samorządowe i powiatowe, byli żołnierze Armii Krajowej, wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Białymstoku, dyrektorzy szkół, partnerzy szkoły: Nadleśnictwo Augustów, OSP Lipowiec, Straż Graniczna oraz rodzice uczniów.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. MB Częstochowskiej celebrowaną przez ks. proboszcza prałata Jerzego Owsiankę. W kościele miało również miejsce ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy I. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem poświęconym żołnierzom AK, kończąc oficjalną część obchodów.

Dalsza część odbyła się w SP nr 6. Zaproszonych gości powitała pani dyrektor Katarzyna Bernatowicz. Następnie poprzez prezentację multimedialną przygotowaną przez nauczycielki: Małgorzatę Kleczkowską, Annę Sobieszczańską i Małgorzatę Wacławik, którą zaprezentowały uczennice klasy VIII, można było dowiedzieć się jak wyglądały i zmieniały się obchody święta od momentu nadania imienia po dzień dzisiejszy.

Kolejnym punktem była wzruszająca część artystyczna pt. „Mówię po latach milczenia” w wykonaniu uczniów z klasy II, VI, VII i VIII pod kierunkiem pani Aleksandry Mazur-Bielawskiej. Uwieńczeniem uroczystości były pieśni patriotyczne w wykonaniu klasy V i VIII, których przygotowywała pani Lena Anna Olechowska.

Tegoroczne Święto Szkoły z pewnością na długo zapadnie w naszej pamięci.

– SP 6 –