103 mld zł do wykorzystania do 2029 roku na wymianę /zakup i montaż źródeł ciepła oraz termomodernizację

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub unikniecie emisji pyłów i innych zanieczyszczań wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomiga chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększa domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOSiGW).

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe)
 • oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
 • docieplenie przegród budynku
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • montaż lub modernizacje instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

 

Terminy

 • Realizacja programu: lata 2018-2029
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umowa do: 30.06.2029 r.

 

Nabór wniosków:

 • Prowadzony będzie w trybie ciągłym, czyli wnioski będą oceniane na bieżąco
 • Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie
 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania
 • (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczone na stronach internetowych
 • właściwych WFOSiGW

 

Maksymalna kwota dotacji

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów.

 • Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.
 • Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.
 • Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

 

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe)
 • oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
 • docieplenie przegród budynku
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • montaż lub modernizacje instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

 

Warunek podstawowy

 • Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu
 • Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu

Więcej na ten temat można dowiedzieć się z ulotki informacyjnej TUTAJ >>> czyste_powietrze_ulotka_

 

Harmonogram spotkań w ramach Programu CZYSTE POWIETRZE, które rozpoczynają się już jutro – 4.09.2018r. do pobrania TUTAJ >>>10.podlaskie-IETAP_

Najbliższe spotkania odbędą się w Augustowie, Białymstoku oraz Wyszkach.

 

Marcin Kleczkowski

Radny Prawa i Sprawiedliwości