We czwartek, 14 czerwca rozpoczął się w Augustowie XXVII Kongres Uzdrowisk Polskich. Tematem przewodnim kongresu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy „Uzdrowiska XXI wieku to spełnione nadzieje czy niewykorzystane szanse?”. Organizatorem wspierającym wydarzenia jest Gmina Miasto Augustów.
Burmistrz Augustowa Wojciech Walulik powitał zgromadzonych gości oraz podziękował im za tak liczne przybycie do Augustowa.

– Niezmiernie miło mi jest powitać Państwa w Uzdrowisku Augustów. Kongres Uzdrowisk Polskich stanowi doskonałą okazję do podjęcia dyskusji nad wyzwaniami, jakie stoją przed miastami uzdrowiskowymi, a także nad problemami, z którymi musimy się zmierzyć – powiedział burmistrz Wojciech Walulik. – Wymiana doświadczeń oraz współpraca stanowi ważny aspekt w zakresie rozwoju polskich uzdrowisk.  Wierzę, że czas spędzony w Augustowie na długo zapadnie w Państwa pamięci. Życzę owocnych obrad – dodaje Burmistrz Augustowa.

Podczas uroczystego otwarcia Kongresu Burmistrz Augustowa Wojciech Walulik przyznał tytuły Ambasadora Augustowa Prezesowi Zarządu BiaVita Polska Sp. z o.o. Lechowi Fronckielowi za zasługi na rzecz budowania Marki Uzdrowiska.

– Z ogromną przyjemnością nadaję Panu Prezesowi tytuł Ambasadora Augustowa. Proszę przyjąć słowa najwyższego uznania dla dorobku na rzecz budowania Marki Uzdrowiska i godne rozsławianie Augustowa w kraju i na świecie – powiedział burmistrz Wojciech Walulik. – Jest mi niezmiernie miło, że mogę razem z Panem cieszyć się tym sukcesem – podkreślił burmistrz Wojciech Walulik.

Podczas pierwszego panelu kongresowego podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy uzdrowiska i ich potencjał dają szansę rozwoju nowych form lecznictwa uzdrowiskowego oraz turystyki zdrowotnej. Wystąpienie wprowadzające poprowadził Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP dr Jan Golba. Głos w dyskusji zabrał między innymi Dyrektor Departamentu ds. Służb Mundurowych Narodowego Funduszu Zdrowia dr Arkadiusz Kosowski, Konsultant Krajowy w dziedzinie fizjoterapii prof. dr hab. n. med. Jan Szczegielniak, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Medycznej Artur Gosk oraz Prezes Europejskiej Fundacji SPA Arkadiusz Dawidowski.

Obrady Kongresowe zakończą się oficjalnie w piątek o godz. 17.00. W sobotę uczestnicy Kongresu udadzą się na sesję wyjazdową do Uzdrowiska Druskienniki na Litwę.

– Urząd Miejski w Augustowie –