2 września 2019

Starosta i Burmistrz proszą mieszkańców o wyrozumiałość i przeprosili za utrudnienia związane z kompleksową przebudową ulicy Wojska Polskiego

3 miesiące temu / 0 comments

Od września rozpoczną się prace związane z kompleksową przebudową ulicy Wojska Polskiego na odcinku od Rynku Zygmunta Augusta do Ronda NSZZ „Solidarność”. Przebudowane też zostaną skrzyżowania z ulicami Norwida i Mickiewicza. Prace potrwają do końca listopada. Już od dziś (2 września) sfrezowana zostanie nawierzchnia asfaltowa. Początkowo roboty będą prowadzone przy zachowaniu przejezdności ulicy. W późniejszym terminie, na czas przebudowy infrastruktury podziemnej i wykonania nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, ulica zostanie etapami zamknięta. W tym okresie ruch będzie odbywał się wyznaczonymi objazdami, dlatego prosimy kierowców o zwracanie szczególnej uwagi na oznakowanie podczas prowadzonych prac. W czwartek, 29 sierpnia, na konferencji prasowej … więcej >

W Chicago odbyła się uroczystość upamiętniająca 75-tą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

3 miesiące temu / 0 comments

W czwartek 1-go Sierpnia 2019 roku w Muzeum Polskim w Ameryce pod adresem 984N. Milwaukee Ave. w Chicago odbyła się uroczystość upamiętniająca 75-tą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na którą przybyli weterani powstania którzy zamieszkali w Wietrznym Mieście: pani Krystyna Zielonka, pani Stefania Jarosz, pani Wiesława Wyrwa i pan Janusz Kuś. Pani Małgorzata Kot która jest dyrektorem Muzeum powiedziała, że to właśnie Oni byli bohaterami filmu dokumentalnego który był przygotowany na 70-lecie wybuchu Powstania pięć lat temu. Uroczystości upamiętniające zaczęły się o godzinie 17:00 minutą ciszy aby oddać hołd poległym Powstańcom. Kapelan MPA ks. Andrzej Totzke SChr odprawił modlitwę za poległych i uczestników Powstania. Obecni byli również Wiceprezes … więcej >

Dziś rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020

3 miesiące temu / 0 comments

W poniedziałek, 2 września br. ok. 4,6 mln uczniów z blisko 24 tys. szkół rozpocznie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2019/2020. W szkołach podstawowych będzie uczyć się ponad 3 mln uczniów, w tym w I klasie około 385 tys. dzieci. W szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i szkołach przysposabiających do pracy) – ok. 1,5 mln uczniów. W szkołach policealnych nowy rok szkolny rozpocznie ok. 220 tys. słuchaczy, a w szkołach dla dorosłych (podstawowych i liceach) ok. 142 tys. słuchaczy. Poniedziałek, 2 września br. to również pierwszy dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla około 1,4 mln dzieci w wieku … więcej >