14 grudnia 2019

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2020 r.

10 miesięcy temu / 0 comments

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2020 r. w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować do Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych, tel. 87 643 80 65, pon-pt w godz. 7.30-15.30, ul. Brzostowskiego 2. Termin składania ofert upływa: 3 stycznia 2020 r. do … więcej >

Szkolenie dla stowarzyszeń i organizacji ubiegających się o dotację w 2020 r.

10 miesięcy temu / 0 comments

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i sprawozdań z realizacji zadania publicznego, 17 grudnia 2019 roku o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie odbędzie się bezpłatne szkolenie w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, które zamierzają ubiegać się o dotacje z budżetu miasta w 2020 roku. urzad.augustow.pl

Skubanie samorządu

10 miesięcy temu / 0 comments

Samorząd terytorialny, a więc nie tylko władze gmin, powiatów czy województw, ale przede wszystkim mieszkańcy poszczególnych terytoriów są brutalnie podskubywani przez władze centralne, które nie są przyjacielem tych wspólnot. Wierzą one bowiem w swoją mądrość i nieomylność, a ta tkwi w o wiele większym stopniu na poziomie lokalnym i regionalnym. Obecnie mamy do czynienia z wielomiliardowym uderzeniem w samorząd terytorialny wskutek m.in. obniżenia stawki PIT z 18 do 17 procent, likwidacji OFE, przerzucenia kosztów likwidacji gimnazjów na budżety samorządowe, lawinowego zadłużania szpitali spowodowanego wzrostem kosztów ich funkcjonowania (energia, płaca minimalna, odpady). Zmniejszenie wpływów budżetowych zmusza władze lokalne do rezygnacji z … więcej >