30 grudnia 2019

Informacja o obradach IX sesji Rady Powiatu w Augustowie

10 miesięcy temu / 0 comments

Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w obradach IX sesji Rady Powiatu w Augustowie, które odbędą się w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali szkoleniowej budynku zajęć praktycznych (I piętro) w siedzibie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie obrad. Przedstawienie porządku obrad. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób … więcej >

Ogłoszenie o obradach XVIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie

10 miesięcy temu / 0 comments

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 30 grudnia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie odbędą się obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmiany Uchwały nr XVII/177/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 25 listopada 2019 r.     w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Budowa ulicy     Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej”, b) zmiany Uchwały nr XVII/178/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia … więcej >