Pątek 27. września 2019 r., to data szczególna w Augustowie dla środowiska osób niepełnosprawnych i tych, które wspierają takie osoby w ich życiu codziennym. Tego dnia odbyły się uroczyste obchody 25-lecia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Organizatorzy zaprosili do wspólnego świętowania swoich przyjaciół z innych podobnych ośrodków w naszym regionie, samorządowców, przedstawicieli lokalnych mediów, podopiecznych i ich opiekunów. Ze względu na ograniczone możliwości nie byli w stania zaprosić wszystkich których pragnęli. Grono osób życzliwych i przychylnych ich działalności jest naprawdę duże. Wśród gości na sali obecny był m.in. starosta augustowski, Jarosław Szlaszyński i burmistrza Augustowa, Mirosław Karolczuk. Pod tekstem zamieszczamy nagrania wystąpień obu samorządowców i fragment wystąpienia pani Anny Dźwilewskiej, byłej kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, uznawanej za osobę mającą największy udział w staraniach o powstanie WTZ w Augustowie.

|Bart.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Augustowie jako ośrodek rehabilitacji społecznej i zawodowej służy mieszkańcom powiatu augustowskiego już ponad 25 lat Jak każda tego typu placówka, od początku działalności ma swoją specyfikę, niepowtarzalny klimat i sposób prowadzenia terapii. Już od pierwszych lat funkcjonowania każdy kto choć raz mógł być w ośrodku przy ulicy Portowej 12, przekonał się, że jest to „Wyjątkowe miejsce… wyjątkowi Ludzie…”. Pomimo wielu trudności z jakimi borykają się Uczestnicy Warsztatu, podczas prowadzonej tu codziennej terapii nie brakuje radości życia, serdeczności, otwartości, a przede wszystkim – troski o drugiego człowieka. Od roku 1994 z prowadzonej w WTZ terapii skorzystało ponad 70 osób, w codziennych zajęciach obecnie uczestniczy 35 osób z niepełnosprawnością.


Krótka historia.

16.02.1994r. – po półrocznych staraniach pani Anny Dźwilewskiej, ówczesnej Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, rusza pierwszy w województwie suwalskim Warsztat Terapii Zajęciowej, którego organem założycielskim i prowadzącym jest MOPS w Augustowie.

Pani Anna Dźwilewska wspomina:

Gdy w sierpniu 1993 roku rozpoczęliśmy w MOPS w Augustowie prace adaptacyjne, modernizacyjne i przygotowawcze do przyjęcia pierwszej grupy uczestników, po zaakceptowaniu naszego planu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, dziękowałam Bogu, losowi i ludziom, którzy wspierali nas w tej, wówczas jeszcze nieznanej i budującej wiele przeszkód i kontrowersji pracy, zwłaszcza, że tworzył się pierwszy w województwie suwalskim i jeden z nielicznych wtedy w Polsce Warsztat Terapii Zajęciowej.

Zajęcia terapeutyczne rozpoczęły się dla dwudziestu osób. Pierwszym kierownikiem (do roku 2001) był wówczas Pan Andrzej Zarzecki. Zawiązane zostało Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie, które od początku swojej działalności wspierało kompleksową rehabilitację w Warsztacie Terapii Zajęciowej.

(z okolicznościowego informatora WTZ opracowanego przez Ewę Woroniecką).