Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do wymiany pieców węglowych poprzez zakup i montaż instalacji kotłów na biomasę – pellet i 1 kotła olejowego Firmy Kostrzewa (Mini Bio Luxury, Twin Bio Luxury, Midi Bio Luxury, Vaillant).

Zapraszamy do składania wstępnych deklaracji do 11.01.2019 do godz. 12.00. Deklaracje należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów.

Deklaracje mogą składać osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania zgłaszanym do projektu budynkiem mieszkalnym nieprzekraczającym 300 m2 położonym w granicach administracyjnych Augustowa, nie posiadające zobowiązań finansowych wobec Augustowa, nie prowadzące działalności gospodarczej w danym budynku.

Mieszkaniec zobowiązuje się do pokrycia wkładu własnego, na który składa się 35% wartości modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. likwidacji indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych oraz zastąpienie ich źródłami o wyższej sprawności z wyłączeniem montażu pieców węglowych wraz z należnym podatkiem VAT wyliczonym zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju z dnia 30/10/2017 r. (nr pisma DKF-IV.7517.142.2017.DK.).

Złożenie deklaracji nie jest tożsame z udziałem w projekcie. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, deklaracje będą klasyfikowane zgodnie z terminem wpływu, pożądaną mocą pieca oraz jak najwyższym poziomem redukcji emisji CO2 w wyniku montażu instalacji. Wszystkie złożone deklaracje zostaną poddane weryfikacji. O zakwalifikowaniu do projektu będziemy informować mieszkańców telefonicznie. Montaż kotłów odbywać się będzie w miesiącach luty- marzec 2019 roku. Montaże następować będą w uzgodnionych z mieszkańcami terminach. 

Druk deklaracji dostępny poniżej oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Funduszy Zewnętrznych, tel. 87 643 80 61, 532 364 013.

 Koszt finansowy udziału w projekcie przedstawia się następująco:

Instalacja Kwota wkładu mieszkańca 35% netto kosztów instalacji z projektu plus VAT od całości
Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę – pellet o mocy 10 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta Augustów 5 978,24 zł
Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę – pellet o mocy 12 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta Augustów 6 149,04 zł
Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę – pellet o mocy 15 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta Augustów 6 149,04 zł
Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę – pellet o mocy 16 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta Augustów 6 533,36 zł
Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę – pellet o mocy 20 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta Augustów 6 661,46 zł
Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę – pellet o mocy 24 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta Augustów 7 131,19 zł
Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę – pellet o mocy 25 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta Augustów 7 131,19 zł
Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę – pellet o mocy 28 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta Augustów 7 131,19 zł
Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł na biomasę – pellet o mocy 38 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta Augustów 9 394,38 zł
Zakup i montaż niezbędnej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii cieplnej (kocioł olejowy o mocy 20 kW) na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta Augustów 8 027,92 zł

Urząd Miejski w Augustowie

Załącznik Rozmiar
regulamin_nabor_uzupelniajacy.pdf 1.2 MB
deklaracja-piece.docx 20.73 KB