Uzyskał je głosami połączonych sił swojego klubu – Nasze Miasto oraz części samorządowców z Prawa i Sprawiedliwości.

Głosowanie w sprawie votum zaufania poprzedziła długa i ostra dyskusja na temat raportu o stanie miasta. Radni mieli zastrzeżenia m.in. co do braku spójności i wizji przyszłości Augustowa. Mówi Leszek Cieślik z Koalicji Obywatelskiej.

Miasto bardzo słabo pozyskuje środki unijne. Tylko 2,7 proc. w stosunku do wydatków budżetowych. Tym wskaźnikiem naprawdę nie można się pochwalić. Z tego powodu głosowaliśmy całą Koalicją Obywatelską przeciwko udzieleniu votum, a co do absolutorium, to mamy zastrzeżenia, że realizacja inwestycji jest głównie z własnych środków samorządu. I miasto wciąż zapożycza się.

Odmiennego zdania jest radny Tomasz Bukłaho z klubu Nasze Miasto. Tak ocenił burmistrza.

Gospodarzy prawidłowo finansami, myśli perspektywicznie w kontekście inwestycji , które będą realizowane w naszym mieście, również te ze wsparciem środków zewnętrznych. A to jest bardzo ważne.

Za udzieleniem votum zaufania było 11 radnych. Przeciw — pięcioro z Koalicji Obywatelskiej. Trzy osoby, w tym z Prawa i Sprawiedliwości, wstrzymały się od głosu. W przypadku absolutorium 12 radnych było „za”, pięcioro „przeciw”, a dwaj się wstrzymali.

| red: mik

autor: Renata Metelicka / radio.bialystok.pl