Zachęcamy do zapoznania się z listą jednostek, w których możecie Państwo uzyskać nieodpłatne porady prawne. Możliwość taka wypływa z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (T. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294).

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, Karta informacyjna nieodpłatnej pomocy prawnej oraz Karat informacyjna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, do pobrania pod tym tekstem. (Format PDF)

Źródło informacji: Wydział Organizacyjno-Prawny Starostwa Powiatowego w Augustowie

Bart.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

https://augustow.org/wp-content/uploads/2015/06/Lista-jednostek-nieodpłatnego-poradnictwa.pdf

karta-info-nieodpłatna -pomoc-prawna

https://augustow.org/wp-content/uploads/2015/06/karta-info-nieodpłatna-pomoc-prawna.pdf

karta-info-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem

https://augustow.org/wp-content/uploads/2015/06/karta-info-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem.pdf

Starostwo Powiatowe w Augustowie – Wydział Organizacyjno-Prawny