W niedzielę, 26 maja 2019 roku w Polsce odbędą się wybory do europarlamentu. Zbliżające się wybory parlamentarne są wyborami jednodniowymi, których czas trwania zaczyna się o godzinie 7, a kończy o 21. Wybory do europarlamentu odbywają się w Unii Europejskiej co pięć lat. Parlament Europejski to instytucja reprezentująca interesy obywateli Unii Europejskiej. Na mocy 14 art. Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej określany jest przydział miejsc poselskich. Również w oparciu o niego Rada Europejska ma prawo do zmiany składu PE, z poszanowaniem trzech zasad: minimalna liczba posłów odpowiadających jednemu państwu UE to 6, a maksymalna to 96, liczba posłów przypadających na każde państwo członkowskie powinna być podzielona zgodnie z zasadą degresywnej proporcjonalności, która polega na tym, że państwa o większym zasobie ludzkim mają więcej pozycji poselskich niż te od nich mniejsze, całkowita liczba wszystkich posłów wraz z przewodniczącym nie powinna przekroczyć 705 osób.

O jedno z tych miejsc ubiega się Katarzyna Rosińska, która w niedzielę 28. kwietnia zachęcała mieszkańców Augustowa do poparcia jej kandydatury.

Katarzyna Rosińska startuje z 2. miejsca listy KWW Lewica Razem, do którego zalicza się – Razem, Unia Pracy i Ruch Sprawiedliwości Społecznej. Działaczka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w Białymstoku, współzałożycielka i działaczka stowarzyszenia Tęczowy Białystok, angażowała się w działania przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej. Kończy studia prawnicze na Uniwersytecie w Białymstoku.

– Prowadzimy kampanię w taki sposób, że rozmawiamy z ludźmi, rozmawiamy z wyborcami. Przyjechaliśmy do Augustowa żeby przedstawić nasz program i porozmawiać z mieszkańcami o tym, czego oni oczkują od europarlamentarzystów. W Parlamencie Europejskim będziemy walczyć o sprawiedliwą i bezpieczną Unię. Chcemy Europy, w której nikt nie czuje się jak obywatel drugiej kategorii. Unia Europejska to nie tylko środki na budowę dróg i lotnisk, ale także gwarancja naszych praw dotyczących codziennego życia. W Parlamencie Europejskim chcę przede wszystkim upominać się o prawa kobiet. Na rynku pracy w Polsce i całej Europie wciąż są gorzej traktowane i wynagradzane. Dzięki europejskiemu kodeksowi pracy i płacy minimalnej możemy to zmienić. Ważne dla mnie jest także zagwarantowanie wszystkim kobietom prawa do decydowania o swoim zdrowiu i życiu. Dlatego tak bardzo potrzebujemy europejskich standardów ochrony zdrowia

– powiedziała w Augustowie Katarzyna Rosińska.

Bart. / Augustow.org