Indywidualny rachunek podatkowy, tak zwany mikrorachunek podatkowy, to nowe uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Dzięki niemu od 1 stycznia 2020 r. podatnik będzie mieć swój jeden, stały, indywidualny rachunek, który będzie służyć do wpłat podatków PIT, CIT i VAT.

Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT zapłacimy do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego).

  • Swój numer mikrorachunku można sprawdzić już teraz w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym.
  • Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP. 

Numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie – to znaczy, że nie wymaga składania żadnych wniosków do urzędu skarbowego. Co więcej, numer mikrorachunku zawsze będzie taki sam, nawet gdy podatnik zmieni adres zamieszkania, właściwość urzędu skarbowego czy nazwisko.

Numer mikrorachunku w szybki i prosty sposób możemy wygenerować już dzisiaj na Portalu Podatkowym – link do strony. Otrzymamy go również w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy, że podamy:
• PESEL, jeśli jesteśmy osobą fizyczną:
– nie prowadzimy działalności gospodarczej,
– lub nie jesteśmy zarejestrowanym podatnikiem VAT.
• NIP, jeśli:
– prowadzimy działalność gospodarczą lub jesteśmy podatnikiem VAT,
– lub jesteśmy płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne.

Generator mikrorachunku podatkowego działa całodobowo, dzięki temu swój numer można sprawdzić wielokrotnie w każdym czasie i miejscu, np. korzystając z telefonu czy tabletu. Wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku jest całkowicie bezpłatne.

Pamiętajmy jednak, żeby przy generowaniu numeru mikrorachunku nie korzystać z żadnych innych stron internetowych lub żeby nie stosować np. numerów rachunków otrzymanych e-mailem lub SMS-em. Mogą być one próbą wyłudzenia.Przed użyciem mikrorachunku podatkowego należy zawsze sprawdzić czy zawiera cyfry 10100071222 (począwszy od pozycji nr 3) oraz prawidłowy PESEL lub NIP podatnika.
Z czego będzie się składać twój mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na ROR podatnika. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT iVAT pozostaną aktywne do 31 grudnia 2019 r.

Dzięki mikrorachunkowi podatkowemu:
• w wygodny i prosty sposób zapłacimy PIT, CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy – nie będziemy już wybierać oddzielnych rachunków,
• szybko sprawdzimy numer mikrorachunku podatkowego w każdym miejscu i czasie,
• jeśli przeprowadzimy się lub zmienimy siedzibę firmy, dalej będziemy posługiwać się tym samym mikrorachunkiem podatkowym,
• nie będziemy już szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych i ograniczymy liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto,
• mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT. Szybciej otrzymamy potrzebne zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.
Podatki inne niż PIT, CIT i VAT wpłacimy na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z obwieszczeniem w sprawie wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Więcej informacji na temat mikrorachunku podatkowego można znaleźć tutaj – link do strony.

za: IAS w Białymstoku/oprac.aa

|wrotapodlasia.pl