Od września będzie można korzystać ze ścianek wspinaczkowych przy Amfiteatrze nad jeziorem Necko

Przy Amfiteatrze nad jeziorem Necko możemy już zobaczyć jak wygląda miejsce, na którym powstają ścianki wspinaczkowe.

Obiekt ma być oddana do użytku we wrześniu. Inwestycja jest wykonywana jest ze środków budżetu obywatelskiego. Ścianki będą ogólnodostępne, a korzystanie z nich bezpłatne.

Przed obiektem zamontowany został już Regulamin Użytkowania Skałki Wspinaczkowej. Zanim ktoś zdecyduje się na skorzystanie z tej formy atrakcji, dobrze będzie jeżeli wcześniej zapozna się z regulaminem. Publikujemy go niżej.

(Bart.)

Regulamin Użytkowania Skałki Wspinaczkowej:

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może zagrażać bezpieczeństwu konstrukcji lub osób. Przed rozpoczęciem wspinania niezbędne jest zapoznanie się z treścią regulaminu.

I. Zasady ogólne:

Ze skałek wspinaczkowych mogą korzystać:

• osoby pełnoletnie tzn. mające ukończony 18 rok życia,

• osoby do 18 roku życia mogą wspinać się tylko pod opieką rodziców, prawnych opiekunów lub innych osób dorosłych,

• każdy ze wspinających ma obowiązek zapoznać się z instrukcją użytkowania i obsługi skałek wspinaczkowych.

II. Zasady użytkowania:

• ze skałek wspinaczkowych można korzystać bez asekuracji, podstawowym systemem asekuracji jest warstwa amortyzacyjna,

• na skałkach wolno wspinać się używając całej powierzchni wspinaczkowej,

• na skałce wspinaczkowej może wspinać się maksymalnie 2 wspinaczy równocześnie,

• w strefie zeskoku w czasie uprawiania wspinaczki nie mogą znajdować się osoby postronne, podłoże pod skałką musi być wolne od wszelkich zbędnych przedmiotów,

• zabronione jest wspinanie się pod kimś, grozi to kolizją w przypadku odpadnięcia,

• podczas wspinaczki należy przestrzegać aby wspinacze zachowali bezpieczną odległość od siebie i nie przeszkadzali sobie wzajemnie oraz aby nie wspinali się po tych samych drogach równocześnie,

• na skałkach obowiązuje wspinaczka w obuwiu wspinaczkowym lub innym zamiennym obuwiu sportowym. Wspinanie w obuwiu „ciężkim” jest zabronione gdyż powoduje ścieranie powierzchni tarciowej skałki, i może powodować kontuzje

• przed każdym użyciem należy skontrolować stan techniczny obiektu,

• osoby wspinające się na skałkach zobowiązane są zgłaszać zauważone uszkodzenia lub inne niepokojące zjawiska w funkcjonowaniu skały.

III. Postanowienia szczegółowe:

• zabronione jest korzystanie ze skałek przy oblodzeniu, zaśnieżeniu, podczas opadów i wyładowań atmosferycznych itp.

• zabronione jest wspinanie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników i stan techniczny obiektu zobowiązuje się użytkownika do przestrzegania niniejszej instrukcji użytkowania.

Uwaga!

Sporty wspinaczkowe mogą być niebezpieczne dla zdrowia lub życia. Nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne wypadki zaistniałe podczas ich uprawiania.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz

Twój adres e mail nie zostanie opublikowany