Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 20 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządkiem posiedzenia będzie:

  1. Skarga na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie.
  2. Rozpatrzenie skargi mieszkańca.

Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie

Sylwia Bielawska

***

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że  20 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Augustowie odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Skarga na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie.
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał głosowanych na X sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Przewodniczący Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie

Tomasz Miklas

***

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 21 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie odbędzie się posiedzenie Doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządkiem posiedzenia będą zmiany w Statutu Miasta Augustowa.

Przewodniczący Doraźnej Komisji Statutowej RM

Marek Sznejder