Z inicjatywy Podlaskiego Klubu Biznesu w piątek, 24 maja w Augustowie odbyło się Polsko-Białoruskie Forum Biznesu. W spotkaniu uczestniczyli poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Mieczysław Baszko, konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Jarosław Książek, burmistrz Miasta Augustowa Mirosław Karolczuk, prezes Zrzeszenia Polskiego Biznesu w Republice Białorusi Anatol Wielikin, prezes Podlaskiego Klubu Biznesu w Białymstoku Ryszard Iwaszkiewicz oraz członkowie klubu.

W trakcie spotkania przedstawione zostały dotychczasowe działania oraz plany na przyszłość Podlaskiego Klubu Biznesu. Członkowie Zrzeszenia Polskiego Biznesu w Republice Białorusi omówili na forum swoje obecne osiągnięcia. Uczestnikom spotkania zaprezentowany został również film promocyjny Augustowa, ukazujący najważniejsze walory i atrakcje miasta. Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk przybliżył temat możliwości inwestycyjnych w mieście oraz Augustowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

– Priorytetem moich działań jest ciągły rozwój biznesu w Augustowie – powiedział burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk. – Od kilku lat stawki podatku od nieruchomości mamy na tym samym poziomie, a stawki od środków transportu dla firm są na poziomie najniższym w województwie, a nawet kraju – dodał burmistrz.

Podlaski Klub Biznesu od kilkudziesięciu lat zrzesza przedstawicieli podlaskiego biznesu. Stowarzyszenie działa na rzecz integracji środowiska przedsiębiorców w regionie oraz wspiera w kontaktach z władzami lokalnymi oraz na szczeblu krajowym.

urzad.augustow.pl