STACJE WYKRYWANIA SKAŻEŃ PROMIENIOTWÓRCZYCH W NADLEŚNICTWACH

Wkrótce Państwowa Agencja Atomistyki (PAA) będzie rozbudowywać sieć stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. Do końca roku w Lasach Państwowych (tereny regionalnych dyrekcji w Białymstoku, Krośnie i Lublinie) powinno stanąć dziesięć nowych urządzeń monitorujących wschodnią granicę Polski. Nowe stacje wzmocnią system wykrywania skażeń promieniotwórczych przenoszonych drogą powietrzną. Z uwagi na względy bezpieczeństwa państwa, leśnicy wytypowali już lokalizacje, gdzie mogłyby stanąć stacje. Jednak dokładna lokalizacja w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Białymstoku będzie dopiero wskazana przez PAA.

– Troska o bezpieczeństwo Polaków to jeden z priorytetów rządu Zjednoczonej Prawicy. Dlatego też z chęcią włączyliśmy się do podwyższania tego bezpieczeństwa, a taki cel mają urządzenia do pomiaru promieniowania – mówi Michał Woś, minister środowiska.

Ostateczne decyzje będą podjęte przez PAA po analizie m.in. ukształtowania terenu, otoczenia przyrodniczego, urbanistycznego czy dostępności infrastruktury telekomunikacyjnej. Ponieważ stacje są niewielkimi urządzeniami, ich usytuowanie w lasach nie będzie się wiązało z koniecznością usuwania drzew ani ograniczeniami w ruchu turystycznym. Realizacja rozbudowy sieci stacji wykrywania skażeń promieniotwórczych przewidywana jest w 2020 r. Zadaniem stacji pomiarowych systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych jest umożliwienie bieżącej oceny sytuacji radiacyjnej kraju, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ludności. System umożliwia szybką identyfikację zagrożeń radiacyjnych.

Widoczne na zdjęciach w galerii poniżej stacje PMS (Permanent Monitoring System) zapewniają monitorowanie poziomu promieniowania jonizującego na terenie kraju 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Bieżące wyniki pomiarów ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych można śledzić na stronie internetowej Państwowej Agencji Atomistyki – link prowadzący do strony PAA.


źródło: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
fot.: Państwowa Agencja Atomistyki

oprac. Anna Augustynowicz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są. *

Skip to content