Łącznie ponad 100 budynków z naszego regionu przejdzie głęboką termomodernizację. Będą to zarówno obiekty użyteczności publicznej, jak i komunalne budynki mieszkalne. Kolejne czeki na realizację projektów termomodernizacyjnych wręczyli podczas wtorkowej (15 października) konferencji marszałek Artur Kosicki, wicemarszałkowie Stanisław Derehajło i Marek Olbryś oraz członkowie zarządu: Wiesława Burnos i Marek Malinowski.

Fundusze na realizację projektów pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie, co podkreślił marszałek Kosicki, otrzymali wszyscy beneficjenci konkursu, którzy złożyli poprawne wnioski.

– Przekazywane dziś fundusze są o tyle ważne, że posłużą nie tylko rozwojowi instytucji, które Państwo reprezentujecie, ale także ochronie środowiska – dodał marszałek.

Przekazane dziś symboliczne czeki trafiły do 27 beneficjentów, którzy zrealizują łącznie 36 projektów z dofinansowaniem z RPO w wysokości ponad 56 mln zł.

W tym gronie znalazł się m.in. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach. Dzięki dofinansowaniu nowe oblicze zyska przychodnia szpitalna przy ul. Piaskowej w Łapach.

– Zamierzamy ocieplić budynek, wymieniać okna, zmienić instalację grzewczą – wymieniała Urszula Łapińska, dyrektor łapskiego szpitala. – To stary budynek, mury pochodzą jeszcze z lat 70-tych, więc po zrealizowaniu projektu komfort pracy w nim zmieni się w znaczącym stopniu.

Potężny zastrzyk finansowy trafił także do Suwałk. Dzięki dotacjom z RPO (9,4 mln zł) miasto zrealizuje dwa projekty. Pierwszy obejmie termomodernizację pięciu przedszkoli, a drugi trzech zabytkowych kamienic przy ul. Kościuszki w Suwałkach.

– Na chwilę obecną ogłoszone są przetargi, lada dzień wyłonimy wykonawców,  żeby w przyszłym roku zrealizować projekty – zaznaczył Czesław Renkiewicz, burmistrz Suwałk. ­– Cieszę się ogromnie, że Zarząd Województwa Podlaskiego wspiera tego typu przedsięwzięcia, że są na nie środki.

Zaplanowane inwestycje mają na celu zredukowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, a co za tym idzie ochronę środowiska naturalnego. Skorzystają z nich przede wszystkim bezpośredni użytkownicy budynków objętych termomodernizacją – uczniowie, pracownicy, mieszkańcy budynków komunalnych.

Przekazane dziś czeki trafiły do samorządów terytorialnych, placówek opieki zdrowotnej, czy parafii. Wcześniej, swoje czeki odebrali już m.in. przedstawiciele miasta Białystok, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, powiatu sokólskiego i gminy Szumowo.

Łącznie w ramach konkursu na termomodernizację, trwającego od listopada do grudnia 2018 zostały dofinansowane 54 projekty o wartości 141,5 mln zł i dofinansowaniu wynoszącym ponad 106 mln zł.

Tak duża kwota dotacji była możliwa do przyznania dzięki decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego, który zwiększył budżet konkursu z 80 mln zł do ponad 100 mln zł. 

ms, em

***

Efekty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w zakresie termomodernizacji (dane na 9.10.2019):

  • 101 zmodernizowanych energetycznie budynków,
  • 124338,54 m2 – powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji,
  • 72,47 proc. – roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię, wzrost efektywności energetycznej budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji,
  • 28 077,13 tony równoważnika CO2 – szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych,
  • 51327298,35 kWh/rok – zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych,
  • 240518,90 kWh/rok – zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych,
  • 129647,14 Gj/rok – ilość zaoszczędzonej energii cieplnej,
  • 1746,74 MWh/rok – ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej.

www.wrotapodlasia.pl / fot. Anna Augustynowicz / UMWP