Zakończył się trwający dwa lata proces wydawania wszystkich niezbędnych decyzji lokalizacyjnych o przebiegu gazociągu i pozwoleń na budowę tej inwestycji w Podlaskiem” – wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski poinformował w piątek dziennikarzy, że wydał ostatnie pozwolenie na budowę gazociągu Polska-Litwa na terenie naszego województwa. Dotyczy ono przebiegu inwestycji w powiecie siemiatyckim.

Wojewoda podlaski podkreślił, gazociąg Polska-Litwa to jedna ze strategicznych dla Podlasia inwestycji z wykorzystaniem funduszy unijnych. Jak wyjaśnił, będzie on wpięty w obecny system sieci gazowej w Polsce. Ponadto nasz region zyska nie tylko lepszy dostęp do gazu sieciowego, ale również potencjał rozwojowy.

Gazociąg Polska-Litwa: Strategiczna inwestycja w Podlaskiem

Gazociąg na terenie województwa podlaskiego będzie miał 276 km. Powstanie też sześć tzw. zespołów zaporowo-upustowych, które mają dawać możliwość przetworzenia gazu do odpowiedniego ciśnienia, by mogli z niego korzystać odbiorcy.

W Podlaskiem są dwa odcinki tego gazociągu, tzw. północny i południowy. Północy zaczyna się w rejonie Kolna i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy województwa do granicy z Litwą (ok. 150 km). Gazociąg będzie też biegł przez fragment województwa warmińsko-mazurskiego. Cały odcinek południowy to 158 km do tłoczni Hołowczyce (woj. mazowieckie).

|www.gov.pl/web/uw-podlaski