Na XVIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie radni przyjęli budżet miasta na 2020 rok. Uchwalenie budżetu miasta na kolejny rok miało burzliwy przebieg. Aleksandra Maria Sigillewska (PiS) – Przewodnicząca Komisji d/s Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie uważa, że jest to budżet Rezygnacji z rozwiązania wielu problemów Augustowa.

Zdaniem przewodniczącej Komisji d/s Budżetu, taka sytuacja jest efektem nieuwzględniania przy podejmowaniu ważnych dla miasta decyzji głosów wszystkich radnych. – Powinniśmy o tym wspólnie rozmawiać, ale my na Komisjach wspólnie nie wypracowujemy pewnych rozwiązań. One są przegłosowywane. (…) Potencjału wszystkich radnych nie wykorzystujemy. Część tego potencjału moim zdaniem się marnuje.

W podobnym tonie wypowiadali się radni opozycji. Zdaniem radnego Adama Sieńko – W budżecie brakuje perspektywicznego patrzenia. Myślimy o tu i teraz, a nie myślimy o przyszłości. Jednym z takich działań zdaniem radnego Leszka Cieślika jest konieczność modernizacji ruchu drogowego w mieście. – W sezonie ruch pojazdów w mieście już jest paraliżowany i bez konkretnych działań w tym kierunku taki stan będzie tylko się pogarszał – apelował radny Cieślik.

Zdaniem radnego Dariusza Ostapowicza, budżet za którym wczoraj głosował, to – kompromis między rozsądkiem a możliwościami. Jego stanowisko popierali inni radni współpracujący z burmistrzem. Burmistrz Mirosław Karolczuk w podsumowaniu powiedział – Uważam, że budżet jest trudny, odpowiedzialny i prorozwojowy.

Trochę inne stanowisko przyjęli radni głosujący za propozycją budżetu w sprawie remontu bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Augustowie. W tym przypadku, są za perspektywicznym podejściem do tematu. Finał dyskusji nad tym tematem nastraja optymistycznie na rok 2020. Potwierdza także opinię radnej Sigillewskiej, że wspólne rozmowy na Komisjach są konieczne, bo wypracowanie kompromisów jest możliwe.

Pod tekstem zamieszczamy kilka wypowiedzi radnych z wczorajszej sesji, na temat remontu bloku sportowego w SP3.

|Bart. / www.augustow.org

Wypowiedzi radnej Aleksandry Marii Sigillewskiej i Izabeli Agnieszki Piaseckiej
Wypowiedź radnego Dariusza Ostapowicza i dyrektor SP3 w Augustowie, Wiesławy Chrulskiej
Mówią: radna Jolanta Oneta Roszkowska, Aleksandra Maria Sigillewska, burmistrz Mirosław Karolczuk