Informujemy, że od dnia 10 – 12 września 2019 r. wystąpią utrudnienia przy wjeździe i wyjeździe na teren drogowego przejścia granicznego w Bobrownikach od strony białoruskiej

Związane jest to z remontem nawierzchni jezdni na moście granicznym przez rzekę Świsłocz. W trakcie realizacji przedsięwzięcia ruch graniczny będzie odbywał się jednym pasem jezdni. W związku z powyższym mogą występować czasowe utrudnienia w przekraczaniu granicy państwowej. Straż Graniczna podejmie niezbędne działania ukierunkowane na zachowanie płynności odpraw oraz zapewnienie sprawnego oraz bezpiecznego przekraczania granicy przez osoby i środki transportu.

Podróżnych, kierowców oraz przewoźników prosimy o uwzględnienie powyższej informacji przy planowaniu przekraczania granicy polsko-białoruskiej i wcześniejsze zapoznawanie się z szacunkowymi czasami oczekiwania na odprawę, publikowanymi w serwisie granica.gov.pl.

www.podlaski.strazgraniczna.pl