W tym roku w Augustowie uroczyście obchodzono 101. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W piątek, 8 listopada na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, poczet sztandarowy Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich z Orzysza na czele z por. Marcinem PiekarskimWojciech Dziełak ze Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii im. 1 PUK z Kobyłki oraz Krzysztof Skłodowski – historyk wojskowości, reprezentant Grupy Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Suwałki zapalili znicze na grobach dowódców 1 Pułku Ułanów Krechowieckich: płk. Henryka Budkowskiego, płk. Karola Bokalskiego i płk. Jana Litewskiego oraz na grobach oficerów tego Pułku.

Tego samego dnia na boisku Augustowskiego Centrum Edukacyjnego po raz dziesiąty rozegrano Turniej Piłki Nożnej o puchar Starosty Augustowskiego z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości. W rozgrywkach udział wzięły reprezentacje szkół średnich z terenu powiatu. Jak co roku zawody miały bardzo uroczysty charakter. Punktualnie o godz. 11:11 wspólnie odśpiewano hymn Polski. Następnie młodzież stanęła do rywalizacji sportowej. Bezapelacyjne zwycięstwo odniosła drużyna ACE, prowadzona przez Marcina Szorca i Jacka Szybajło – organizatorów zawodów. Drugie miejsce zajęła drużyna I LO pod kierunkiem Arkadiusza Szyndlera. Na trzecim miejscu uplasowała się reprezentacja II LO przygotowana przez Tomasza Choroszewskiego, na czwartym zaś zespół z ZST – Izabeli Białobłockiej. Wręczenia pucharów i dyplomów dokonali: Dariusz Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski oraz Grzegorz Augusewicz – Dyrektor Augustowskiego Centrum Edukacyjnego.

W niedzielę, 10 listopada, strzałem oddanym przez Starostę Augustowskiego, rozpoczęły się Zawody Strzeleckie z okazji 101. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przybyłych uczestników powitał Mieczysław Kapłanow – Prezes Augustowskiego Klubu Strzeleckiego „KRECHOWIAK”. Do rywalizacji stanęło kilkadziesiąt osób. Uczestnicy strzeleckich zmagań oddawali strzały z pistoletu na odległość 25 metrów w pozycji stojącej. Wygrani zostali uhonorowani pamiątkowym dyplomem oraz nagrodami. Na zakończenie turnieju, uczestnicy mieli okazję skosztować pysznego bigosu.

W przeddzień obchodów Dnia Niepodległości, pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na ul. Młyńskiej w Augustowie, miał miejsce również uroczysty capstrzyk zorganizowany przez struktury Polskiej Organizacji Wojskowej, dowodzonej przez ppłk. POW Piotra Augustynowicza. Powiat Augustowski podczas wydarzenia reprezentowali: starosta Jarosław Szlaszyński, wicestarosta Dariusz Szkiłądź oraz Zbigniew Kaszlej – Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego, Prezes augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Na zakończenie pod pomnikiem Marszałka złożono wiązanki kwiatów i zapalano znicze.

Główna część obchodów Dnia Niepodległości rozpoczęła się w niedzielę, 11 listopada, Mszą Świętą sprawowaną w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jerzego Mazura – Biskupa Ełckiego, z udziałem proboszczów augustowskich parafii.

Po zakończonej mszy, uczestnicy święta przemaszerowali na Rynek Zygmunta Augusta. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy, delegacje szkół, organizacje kombatanckie, poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście, a także mieszkańcy Augustowa i okolic. Radę Powiatu w poczcie sztandarowym reprezentowali radni: Andrzej BukowskiWojciech Marek ProtasiewiczPiotr Rusiecki oraz Mieczysław Sobolewski.

– W tym szczególnym roku, gdy świętujemy 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Ziemię Augustowską, wspominamy wszystkich, którzy o tę niepodległość walczyli, którzy oddali za nią swoje życie – powiedział starosta Jarosław Szlaszyński podczas przemówienia na Rynku Zygmunta Augusta. – Winniśmy im nie tylko wspomnienie, ale każdego dnia powinniśmy pamiętać o słowach naszego wielkiego rodaka, Świętego Jana Pawła II, który powiedział, że „wolność została nam zadana”, dodał.

Uroczystość była doskonałą okazją do wręczenia Oddziałowi Związku Sybiraków w Augustowie Medalu „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego” w dowód uznania za trud wkładany w upowszechnianie idei pamięci Polskiego Sybiru oraz kształtowanie patriotyczne młodego pokolenia Powiatu Augustowskiego. W imieniu Związku medal odebrali: Barbara CzartoszewskaEdward Pacuk i Henryka Rzepecka.

Po wystąpieniach okolicznościowych delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem „Tym, którzy oddali swe życie za wolną i sprawiedliwą ojczyznę”. W imieniu Powiatu Augustowskiego kwiaty złożyli: starosta, wicestarosta, Przewodniczący Rady Powiatu – Andrzej Mursztyn i Członek Zarządu – Waldemar Jedliński.

Red.

|Starostwo Powiatowe w Augustowie

Fot. K. Batus