Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie obchodziła 8lutego jubileusz 25 –lecia nadania imienia. Upamiętniła tym samym 79 rocznicę pierwszej wywózki ludności polskiej na Sybir, która przypada 10 lutego.

Netta Pierwsza, Netta Druga i Netta Folwark to szczególne miejscowości na mapie naszego powiatu, gdzie masowe deportacje na Syberię w latach 40-tych XX w dotknęły prawie każdą rodzinę. Nie dziwi więc fakt, że Szkoła Podstawowa w Netcie, chcąc uczcić swoich dziadków, wzięła ich za swojego patrona. Jest pierwszą w kraju, która przybrała imię Sybiraków.

– Dzisiejszy dzień to data, która jest najważniejsza w kalendarzu szkoły, a ta wyjątkowa uroczystość jest kolejnym etapem w tworzeniu jej tradycji i rytuałów. Dla naszej społeczności szkolnej jest to chwila radości dlatego, że jak to w zwyczaju jest, chcemy tę radość dzielić z innymi, szczególnie z naszymi przyjaciółmi. – przywitała zebranych dyr. szkoły Henryka Mołodziejko.

Obchody Jubileuszu rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem ks. dr Wojciecha Kotarskiego, dyr. Wydziału Katechetycznego Ełckiej Kurii Diecezjalnej i wikariusza parafii w Bargłowie Kościelnym ks. Adama Kolbusza. – Po raz kolejny próbujemy się zmierzyć z tym bolesnym doświadczeniem jakim były wywózki – powiedział w homilii ks. Wojciech, cytując fragmenty wspomnień Sybiraków. – To są doświadczenia życiowe, których nie jesteśmy w stanie pojąć.

Z roku na rok ubywa naocznych świadków tej historii, ale nauczyciele i uczniowie dbają, by pamięć o nich przetrwała. W akademiach przedstawiają bolesne przeżycia Sybiraków. Recytowane fragmenty ich wierszy i wspomnień, przeplatane pieśniami patriotycznymi wyciskają z oczu łzy. Szkoła Podstawowa w Netcie spełnia swą powinność w krzewieniu patriotyzmu i przekazywaniu historii coraz to młodszym pokoleniom.

– „Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”. – cytował Piłsudskiego w swym wystąpieniu Tadeusz Chwiedź, prezes oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku. – To bardzo ładnie, że pamiętacie o swoim patronie. Szczęśliwi jesteście, że żyjecie wolnej, niepodległej Polsce.

Pierwsza taka szkoła w powiecie

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie otrzymała medal za zasługi dla powiatu augustowskiego. Wyróżnienie wręczył obecny na Jubileuszu starosta powiatu augustowskiego Jarosław Szlaszyński zaznaczając, że jest to pierwsza szkoła w powiecie augustowskim, która otrzymała ten zaszczyt.

Jej uczniowie mają na swoim koncie liczne sukcesy w ogólnopolskich a także międzynarodowych konkursach, w szczególności patriotycznych i sportowych. Uczestniczą w akcjach charytatywnych, m.in. organizują Szlachetną Paczkę dla Domu Dziecka im. Sybiraków w Szymanowie. Szkoła stale utrzymuje kontakt z innymi szkołami im. Sybiraków. Bierze udział w Marszach Pamięci Zesłańców Sybiru, a w ubiegłym roku w akcji „100 pozdrowień na 100-lecie Niepodległości”.

EPB