Budynek przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 44 (tzw. ATOL) w Augustowie, od chwili oddania do użytku jest przedmiotem wielu dyskusji. Początkowo w mieście żywo komentowano jego bryłę architektoniczną. Zdaniem części mieszkańców, nie komponuje się ona ze starą zabudową Rynku. Z czasem, chyba się przyzwyczailiśmy do tego elementu na centralnym placu w mieście – tym bardziej, że ma teraz towarzystwo w postaci innego obiektu, bardzo odbiegającego od starej architektury tej części miasta. Od kiedy pojawił się “Okrąglak”, temat stracił na znaczeniu.

Różnice zdań wynikały także ze sposobu jego wykorzystania. Z czasem stan techniczny zaczął dominować w rozmowach, i zaczęło się kombinowanie na różne sposoby, co z tym fantem zrobić? Część radnych poprzedniej kadencji poważnie rozważała wyburzenie obiektu którego budowa pochłonęła ok. 2,5 miliona złotych. Podczas ostatniej kampanii wyborczej pojawiły się kolejne pomysły na zagospodarowanie budynku. Między innymi utworzenie w nim biblioteki multimedialnej, Urzędu Stanu Cywilnego czy publicznej toalety.

Zaczął się trzeci rok, od kiedy ostatecznie postanowiono wyremontować Atol. Z początku można było zauważyć, że jakieś prace tam trwały. Po tym krótkim okresie nastała cisza. Ta cisza z kolei powoduje, że zaczynamy znowu słyszeć pytania od mieszkańców dotyczące Atolu. Czy tam są prowadzone prace remontowe? Jakie są plany UM, co do dalszego wykorzystania tego budynku?

Zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania, z którymi coraz częściej się spotykamy. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy odpowiedź. Oto ona.

W odpowiedzi na Państwa zapytanie, informujemy, że na dzień dzisiejszy w budynku przy ulicy Zygmunta Augusta 44 nie są prowadzone żadne prace remontowe. Funkcjonują tam jedynie toalety, a przestrzeń jest wykorzystywana okazjonalnie – jako zaplecze techniczne sceny podczas imprez na Rynku Zygmunta Augusta.

Zdaniem Urzędu Miejskiego w Augustowie najbardziej optymalnym przeznaczeniem budynku, po dokonaniu prac modernizacyjno-naprawczych, będzie „Centrum Informacji Turystycznej”. Dodatkowo brana jest pod uwagę możliwość usytuowania „Centrum Wsparcia i Obsługi Inwestora” – na piętrze „Atolu”.

Urząd Miejski zlecił wykonanie ekspertyz budynku i jednocześnie zabiega o pozyskanie środków zewnętrznych na jego remont. Przedstawiono trzy warianty prac, każdy z nich obejmuje:

  • wykonanie izolacji przeciwwodnych dla ścian fundamentowych i posadzek w piwnicy,
  • docieplenie ścian fundamentowych, posadzek w piwnicy oraz murowanych ścian zewnętrznych,
  • wymianę świetlika nad klatką schodową na dachową zabudowę systemową aluminiowo-szklaną,
  • naprawę zawilgoconych stropów i ścian.

Ponadto:

  • wariant pierwszy, którego koszt wynosi 511 206 zł 67 gr, obejmuje dodatkowo: wykonanie naprawy izolacji przeciwwodnej tarasów z dodatkowym ich dociepleniem.
  • wariant drugi, którego koszt wynosi 835 016 zł 51 gr, obejmuje dodatkowo: wykonanie zabudowy tarasów na poziomie 1. piętra w systemie aluminiowo-szklanym, naprawę posadzek na zabudowanych tarasach na poziomie 1. oraz naprawę izolacji przeciwwodnej tarasu na 2. piętrze wraz z dodatkowym dociepleniem.
  • wariant trzeci, którego koszt wynosi 823 665 zł 69 gr, obejmuje dodatkowo: wykonanie zabudowy tarasów na poziomie 1. piętra w systemie aluminiowo-szklanym, naprawę posadzek na zabudowanych tarasach na poziomie 1. oraz przebudowę tarasu na 2. piętrze na niedostępny stropodach – z wykonaniem naprawy izolacji przeciwwodnej i dodatkowym dociepleniem.

***

Przykro nam drodzy Czytelnicy, nadal nie możemy udzielić Wam konkretnej odpowiedzi na pytanie, kiedy Atol doczeka się remontu i nowych użytkowników? 🙁

(Bart.) – augustow.org