Utrzymane, wysokie wydatki na inwestycje, więcej pieniędzy na ochronę zdrowia i transport, a także nowy fundusz wspierający gminy i powiaty – to tylko niektóre elementy zaplanowanego na przyszły rok budżetu województwa podlaskiego. Jego założenia podczas wtorkowej (17.11) konferencji online przedstawił marszałek Artur Kosicki oraz Paweł Jungerman, skarbnik województwa.

– Określając przygotowany budżet jednym zdaniem można powiedzieć, że jest stabilny i prorozwojowy. Stabilny, bo utrzymujemy praktycznie wszystkie działania, które były planowane i realizowane w 2020 r., a prorozwojowy bo przeznaczamy w niektórych dziedzinach dodatkowe środki finansowe – wyjaśnił marszałek Kosicki.

Dochody i wydatki budżetowe, mniejszy deficyt

Niespełna 546 mln zł – na taką wysokość planuje się dochody budżetu w przyszłym roku. Z kolei wydatki mają wynieść ponad 643 mln zł, a to oznacza mniejszy niż w roku bieżącym deficyt.

– Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów  w kwocie 47 094 330 zł, wolnych środków 40 943 001 zł, przychodów wynikających z rozliczenia środków na realizacje zadań z udziałem środków UE to jest 3 367 600 zł, a także ze spłat pożyczek udzielonych w ubiegłych latach na kwotę 5 869 868 zł – informował Paweł Jungerman.

Jak dodał, w budżecie planuje się utworzenie różnego rodzaju rezerw. W tym kryzysową i ogólną wynoszące po 5 mln zł.

Powstanie fundusz wsparcia gmin i powiatów       

Trzecią z rezerw ma być 10-milionowy fundusz wsparcia gmin i powiatów. W założeniu ma on na celu pomoc w realizacji różnych inwestycji poszczególnych samorządów.

– Wielokrotnie, jako Zarząd Województwa Podlaskiego, zapowiadaliśmy wsparcie dla samorządów niższego szczebla. To bardzo ważne, aby mogły one korzystać z dodatkowych pieniędzy na rozwój. Obiecaliśmy, że fundusz powstanie i słowa dotrzymujemy – podkreślił marszałek Kosicki.

Więcej pieniędzy na transport i inwestycje drogowe

Więcej funduszy w porównaniu z tym rokiem. ma być przeznaczonych na transport. Na realizację krajowych pasażerskich przewozów kolejowych przewidziano kwotę 38 mln zł (w roku 2020 było to ponad 30 mln zł). Z kolei 15 mln zł z przeznaczeniem na lokalny transport autobusowy pozwoli spółce PKS Nova na zrealizowanie połączeń o długości 4 mln km. I to też jest nowość, gdyż takiego wsparcia w zeszłorocznym budżecie nie było.

Samorząd Województwa Podlaskiego zamierza utrzymać wysokie wydatki na remonty dróg wojewódzkich. Podobnie jak w ubiegłym roku na ten cel zapisano 40 mln zł. Spory wzrost planowany jest w części budżetu przeznaczonej na wkłady własne do inwestycji drogowych. Ma to być ponad 67 mln zł, gdzie w 2020 r. była to kwota niespełna 46 mln zł. Na tym samym poziomie – 13 mln zł – planuje się wydatki na utrzymanie dróg wojewódzkich.

Większe wsparcie ochrony zdrowia, kultury fizycznej i kultury

Jednostki ochrony zdrowia nadzorowane przez samorząd województwa mają być wsparte w przyszłym roku kwotą ponad 25 mln zł. To duża zmiana – w ubiegłorocznym budżecie na ten cel przewidziano niespełna 17 mln zł. Jak wyjaśniał marszałek Kosicki, ponad 8 mln z tej puli to pieniądze z przeznaczeniem na wkłady własne w inwestycjach z Funduszy Europejskich.

Również więcej środków wesprze kulturę fizyczną i sport w naszym regonie. W 2021 r. przewidziane są wydatki w wysokości ponad 4,8 mln zł na kulturę fizyczną, w tym dotacje na sport – 4 mln zł. Dla porównania, w zeszłym roku było to odpowiednio ponad 3,4 mln zł i 1,5 mln zł.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego pochłoną niespełna 75 mln zł. Część z tych pieniędzy, a dokładnie 10,5 mln zł, wesprze przebudowę, rozbudowę i remont Teatru Dramatycznego w Białymstoku.

Utrzymane dotacje na OSP, zabytki, rolnictwo i kulturę wsi

– Utrzymujemy nasze sztandarowe wsparcie dotyczące straży pożarnych i zabytków – zaznaczył Artur Kosicki.

Oznacza to, że środki finansowe zaplanowane na wydatki na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania oraz modernizacji wyposażenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w województwie podlaskim wyniosą 2 mln zł. Taka sama kwota jest zapisana w budżecie z przeznaczeniem na ochronę zabytków.

Marszałek Kosicki zapewnił także o kontynuacji samorządowych programów związanych z obszarami wiejskimi. To m.in. 600 tys. zł na Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego, 250 tys. na program skierowany do kół gospodyń wiejskich, 150 tys. zł na wsparcie pszczelarstwa.

Najważniejsze inwestycje

Mówiąc o szeregu planowanych inwestycji drogowych marszałek Kosicki podkreślił, że samorząd zamierza poszukiwać funduszy m.in. w programach rządowych, a zwłaszcza w Funduszu Dróg Samorządowych i programie budowy obwodnic w ramach dróg wojewódzkich.

– Będziemy się przyglądali jakie programy finansowane z budżetu państwa będą się pojawiać i tam również będziemy szukali źródeł finansowania – zapewnił marszałek. – Chcemy, żeby 2021 r. był taki sam jak rok bieżący, a w zakresie wydatków na niektóre dziedziny nawet lepszy.

Pierwsze czytanie budżetu odbędzie się już na najbliższej grudniowej sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego.

tekst: Małgorzata Sawicka, fot. Mateusz Duchnowski

|wrotapodlasia.pl