10 sierpnia w Sztabinie odbyła się konferencja prasowa z udziałem samorządowców północno – wschodniej części województwa podlaskiego, którzy w dniu 28 lipca 2022 roku podjęli wspólne stanowisko w sprawie budowy drogi ekspresowej na odcinku Białystok – Augustów po trasie przebiegu drogi krajowej nr 8.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Dokument podpisali przedstawiciele 34 samorządów z terenu północno – wschodniej części województwa podlaskiego. W imieniu Powiatu Augustowskiego podpisy złożyli: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski i Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski. W spotkaniu w Sztabinie uczestniczyli również Andrzej Mursztyn – Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie oraz Tadeusz Drągiewicz – Członek Zarządu Powiatu. Ponadto stanowisko podpisali przedstawiciele następujących samorządów: Powiatów – Suwalskiego, Sejneńskiego, Sokólskiego i Białostockiego, Miast – Suwałki, Augustów i Sejny, Gmin – Filipów, Suwałki, Wiżajny, Raczki, Bakałarzewo, Jeleniewo, Przerośl, Nowinka, Sztabin, Augustów, Lipsk, Płaska, Bargłów Kościelny, Rutka – Tartak, Szypliszki, Puńsk, Sejny, Giby, Krasnopol, Suchowola, Janów, Dąbrowa Białostocka, Sokółka, Nowy Dwór, Szudziałowo i Czarna Białostocka.

W stanowisku samorządowcy zaapelowali o pilne przywrócenie pierwotnie planowanego i rekomendowanego przez śp. Lecha Kaczyńskiego – Prezydenta RP przebiegu drogi Via Carpatia na terenie województwa podlaskiego tak, aby prowadziła ona z południa Europy, wzdłuż całej wschodniej granicy Polski, do krajów Bałtyckich i Skandynawii, w ramach obecnego i przyszłego obszaru NATO i Unii Europejskiej. Takie rozwiązanie jest uzasadnione bezpieczeństwem naszego Kraju, wobec zagrożenia ze strony Rosji. Dzięki temu nie tworzy się potencjalnego korytarza łączącego Obwód Kaliningradzki z Białorusią w pobliżu tzw. przesmyka suwalskiego.

Ten wariant przebiegu drogi został również wskazany jako najkorzystniejszy (tzw. Wariant 4) przez specjalistów opracowujących na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wielokryterialne „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe drogi krajowej S16 na odcinku Ełk – Knyszyn oraz Raczki – Knyszyn (wariant alternatywny)” (tzw. Wariant 4).

W stanowisku samorządowcy podkreślili również czynniki społeczne, które wpływają na ogromne znaczenie tej drogi dla mieszkańców północno-wschodniej części regionu, ponieważ umożliwia im dojazd do miasta wojewódzkiego, gdzie załatwiają m.in. sprawy urzędowe, kształcą się i leczą. Zwrócili także uwagę na duże zaangażowanie lokalnych społeczności w kampanie, podczas których zbierano opinie i wnioski dotyczące tego szlaku komunikacyjnego.

Podkreślono, że realizacja tej inwestycji w korytarzu drogi krajowej Nr 8 będzie miała duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego tej części województwa, a jednocześnie nie będzie stanowiła konkurencji dla linii kolejowych, które są alternatywnym uzupełniającym środkiem transportu.

Wskazany wariant przebiegu tej drogi wychodzi również naprzeciw rozwiązaniom proekologicznym, najmniej ingerując w środowisko naturalne.

Istotnym argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest jednak nade wszystko bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Z analizy Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/2021 wynika, że obciążenie ruchem pojazdów ciężarowych drogi Białystok – Augustów jest ponad 4,5 razy większe od obciążenia drogi Białystok – Grajewo, co jednoznacznie wskazuje, który z tych korytarzy powinien być traktowany priorytetowo.

Wspólne stanowisko wszystkich samorządowców północno – wschodniej części województwa podlaskiego w sprawie budowy drogi ekspresowej na odcinku Białystok – Augustów po trasie przebiegu drogi krajowej nr 8, zostanie przekazane Panu Mateuszowi Morawieckiemu – Prezesowi Rady Ministrów, Panu Jarosławowi Kaczyńskiemu – Prezesowi Prawa i Sprawiedliwości, Panu Andrzejowi Adamczykowi – Ministrowi Infrastruktury, Panu Jarosławowi Zielińskiemu – Posłowi na Sejm RP, Przewodniczącemu Podlaskiego Zespołu Parlamentarnego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

|Starostwo Powiatowe w Augustowie