dot. projektu „Programu współpracy Wojewody Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2022”.

Wojewoda podlaski zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 688) do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Wojewody Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2022”.

Uwagi do projektu Programu przyjmowane będą w formie mailowej na adres e-mail: ajakuc@bialystok.uw.gov.pl

Do pobrania TUTAJ >>>

  1. Projekt „Programu współpracy Wojewody Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2022”.
  2. Formularz zgłaszania uwag.

Białystok,  12. listopada 2019 r.

|Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku