Uczestników zebrania powitał zastępca burmistrza Filip Chodkiewicz. Podczas spotkania zostało zaprezentowane podsumowanie sezonu 2019 w oparciu o analizę ankiet przeprowadzonych w Centrum Informacji Turystycznej, analizę strony internetowej oraz fanpage`a Augustowa na portalu społecznościowym Facebook.

Przedstawione zostały również najważniejsze działania w promocji turystyki w 2019 r. takie jak otwarcie sezonu turystycznego na Kanale Augustowskiem, udział w targach turystycznych oraz prac związanych z wznowieniem wniosku dotyczącego wpisania Kanału Augustowskiego na  Listę Światowego Dziedzictwa  UNESCO.

Następnie przedstawione zostały propozycje działań promocyjnych na 2020 r. Przede wszystkim udział w targach krajowych i zagranicznych we współpracy z branżą turystyczną oraz organizacjami turystycznymi, a także organizacja imprez poza wysokim sezonem (lipiec –sierpień).

Organizatorem spotkania był Wydział Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Augustowie.

|urzad.augustow.pl