16 stycznia 2020

Dotacja na promocję Ziemi Augustowskiej

1 miesiąc temu / 0 comments

We wtorek, 14 stycznia podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pt. „Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej”. W imieniu Powiatu Augustowskiego umowę z Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Stanisława Derehajło – Wicemarszałka i Wiesławę Burnos – Członka Zarządu, podpisali: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski i Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, przy kontrasygnacie Mirosława Krakowskiego – Skarbnika Powiatu. Celem projektu jest promocja Ziemi Augustowskiej jako obszaru zależnego od rybactwa. W ramach operacji opracowany i wydany zostanie album, w którym zaprezentowane zostaną szlaki turystyczne – wodne, rowerowe, piesze i konne. Ponadto powstanie także przewodnik questowy, dzięki któremu turyści, rozwiązując zagadki podczas gry terenowej, poznają piękne i ciekawe szlaki Augustowszczyzny. Po wydaniu materiałów zorganizowane … więcej >

Nie segregujesz śmieci? Zapłacisz znacznie więcej za wywóz odpadów

1 miesiąc temu / 0 comments

W 2020 r. za wywóz śmieci zapłacimy znacznie więcej, nawet kilkadziesiąt lub kilkaset procent, zwłaszcza gdy ich nie posegregujemy. Selektywna zbiórka odpadów dziś to już nie tylko dbałość o środowisko, ale także własny rachunek ekonomiczny. Warto zatem wiedzieć, jak we właściwy sposób pozbywać się śmieci. Z regulacji Unii Europejskiej wynika, że od 2020 roku do ponownego przetworzenia ma trafiać co najmniej 50 proc. odpadów pochodzących z gospodarstw domowych – „przynajmniej takich jak papier, metal, plastik i szkło”. Przepisy dotyczą krajów członkowskich, w tym Polski. Jednakże, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, jeszcze w 2018 roku poziom selektywnie zebranych śmieci z naszych … więcej >

Ruszył nabór do 8. edycji akcji „Polska Zobacz Więcej – Weekend Za Pół Ceny”

1 miesiąc temu / 0 comments

Inicjatywa „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY” organizowana jest przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Jej celem jest wydłużenie sezonu turystycznego w Polsce. Polska Organizacja Turystyczna chce w ten sposób wesprzeć przedsiębiorców działających w branży turystycznej, dla których wczesna wiosna i późna jesień są często okresem martwym. — Zachęcam wszystkich przedsiębiorców do przystąpienia do akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. Jestem przekonana, że jest to dla Państwa szansa na pozyskanie nowych klientów i zapełnienie swoich obiektów poza głównym sezonem. Już teraz obserwujemy wzrost krajowych wyjazdów krótkookresowych. Razem możemy wzmocnić ten trend i zachęcić Polaków … więcej >