Grudzień 2019

Radni przyjęli budżet na rok 2020

6 miesięcy temu / 0 comments

Na XVIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie radni przyjęli budżet miasta na 2020 rok. Uchwalenie budżetu miasta na kolejny rok miało burzliwy przebieg. Aleksandra Maria Sigillewska (PiS) – Przewodnicząca Komisji d/s Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie uważa, że jest to budżet Rezygnacji z rozwiązania wielu problemów Augustowa. Zdaniem przewodniczącej Komisji d/s Budżetu, taka sytuacja jest efektem nieuwzględniania przy podejmowaniu ważnych dla miasta decyzji głosów wszystkich radnych. – Powinniśmy o tym wspólnie rozmawiać, ale my na Komisjach wspólnie nie wypracowujemy pewnych rozwiązań. One są przegłosowywane. (…) Potencjału wszystkich radnych nie wykorzystujemy. Część tego potencjału moim zdaniem się marnuje. W podobnym tonie wypowiadali się … więcej >

Informacja o obradach IX sesji Rady Powiatu w Augustowie

6 miesięcy temu / 0 comments

Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w obradach IX sesji Rady Powiatu w Augustowie, które odbędą się w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali szkoleniowej budynku zajęć praktycznych (I piętro) w siedzibie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie obrad. Przedstawienie porządku obrad. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób … więcej >

Ogłoszenie o obradach XVIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie

6 miesięcy temu / 0 comments

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 30 grudnia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie odbędą się obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmiany Uchwały nr XVII/177/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 25 listopada 2019 r.     w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Budowa ulicy     Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej”, b) zmiany Uchwały nr XVII/178/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia … więcej >

Zarząd Województwa Podlaskiego zwiększył budżet konkursu dla podlaskich przedsiębiorców

6 miesięcy temu / 0 comments

Na posiedzeniu w dniu 24. grudnia br, Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o zwiększeniu budżetu konkursu dla firm z obszaru Natura 2000. Dzięki temu wszystkie projekty ocenione pozytywnie otrzymają dofinansowanie. Na początku grudnia informowaliśmy o rozstrzygnięciu konkursu w ramach Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000. Pierwotny budżet konkursu pozwolił na dofinansowanie 32 projektów, natomiast kolejne 27 projektów znalazło się na liście rezerwowej. Dzięki decyzji Zarządu, wszystkie projekty z listy rezerwowej otrzymają dotację.  Ostatecznie wsparcie otrzyma 59 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa podlaskiego. Łączna wartość dofinansowania wszystkich projektów wynosi 30,1 … więcej >

Koncert Absolwentów PSM w Augustowie 2019

6 miesięcy temu / 0 comments

W piątek, 27.12.2019 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie odbył się Doroczny Świąteczny Koncert Absolwentów Szkoły. W tym roku w koncercie uczestniczyli: Maja Kozłowska – gitara, Marcin Pękala – fortepian, Zuzanna Kozłowska – sopran, Zuzanna Bonarska – gitara, Karolina Kuśmierz – fortepian. Akompaniował były absolwent tej szkoły, później absolwent Akademii Muzycznych w Warszawie i Poznaniu a obecnie nauczyciel szkoły, Grzegorz Sobczak. Gości przywitał dyrektor szkoły, Dariusz Michałowski. – (…) Spotykamy się z absolwentami i prezentujemy ich Państwu. To jest swego rodzaju elita tego miasta w dziedzinie sztuki, konkretnie muzyki. Każde miasto powinno to środowisko … więcej >

Co będzie z parkowaniem na Bystrej?

6 miesięcy temu / 1 comments

Mieszkańcy ul. Bystrej w Augustowie doczekali się upragnionego asfaltu – i co najważniejsze, chodników. Ulica jeszcze nie została oficjalnie oddana do użytku i nie ma jeszcze znaków drogowych, ale już w tej chwili, co niektórzy zastanawiają się, jak ostatecznie zostanie rozwiązany ruch na tej ulicy? Jak widać na załączonym zdjęciu, spacerkiem poruszać się po chodnikach nie można, bo zmotoryzowani mieszkańcy z chodnika uczynili sobie parking. Fakt, chodniki są bardzo wąskie i żaden z nich nawet nie ma przepisowej szerokości 1,5 m, które przy braku zakazu parkowania każdy kierowca powinien pozostawić pieszym. Nie świadczy to jednak o tym, że należy zastawiać … więcej >