9 stycznia 2020

NudOŁamaCZ 2020

6 miesięcy temu / 0 comments

NUDOŁAMACZ – jest superbohaterem, który ma moc organizowania czasu dzieciom podczas ferii. I tak będzie tym razem. W tym roku nas superbohater napotkał nagłe trudności. Musiał więc dwoić się i troić by również te ferie były wyjątkowe. Otóż UWAGA, w pewnym momencie dopinania programu, okazało się, że MDK dostał środki na poważny remont i rozbudowanie placówki. Wiadomość bardzo dobra, ale wiążąca się z pewnymi trudnościami. Otóż bardzo szybko trzeba było opuścić Miejski Dom Kultury na czas prowadzenia prac. DOTYCHCZAS większość zajęć odbywało się w budynku MDK. A tu NAGLE, okazało się, że trzeba zmienić plany programu ferii na nieco inny. … więcej >

Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert

6 miesięcy temu / 0 comments

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Podmioty, które otrzymały dotacje proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim w Augustowie celem przygotowania umów o dofinansowanie – Wydział Spraw Społecznych, budynek Straży Pożarnej, ul. Brzostowskiego 2, pokój 101, tel. 87 643 80 65.  Umowy powinny zostać zawarte przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca zobowiązany jest w … więcej >

Protokół z posiedzenia komisji opiniującej oferty z dnia 9 stycznia 2020 roku

6 miesięcy temu / 0 comments

W dniu 09.01.2020 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta Augustowa  do zaopiniowania ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Poniżej protokół z ww. posiedzenia. Protokół z dnia 9 stycznia 2020 roku z posiedzenia komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta Augustowa do zaopiniowania ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym stanowiącym załącznik nr I do Zarządzenia Burmistrza Miasta Augustowa Nr 341/19 z dnia 13 grudnia 2019 roku w terminie do 3 stycznia 2020 roku na w/w konkurs wpłynęło 16 ofert. Komisja … więcej >

Zaktualizowana lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

6 miesięcy temu / 0 comments

Na podstawie art. 8a ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (T.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294), publikujemy zaktualizowaną listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa do wglądu lub pobrania TUTAJ >>> | Wydział Organizacyjno-Prawny Starostwa Powiatowego w Augustowie WAŻNE INFORMACJE Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji odbywa się na terenie Powiatu Augustowskiego według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy … więcej >

Opłatkowe spotkanie AK-owców i Sybiraków

6 miesięcy temu / 0 comments

W poniedziałek, 6 stycznia,  AK-owcy z Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Augustowie i Sybiracy z augustowskiego Koła Związku Sybiraków oraz zaproszeni goście spotkali się w licznym gronie, by podzielić się opłatkiem i złożyć noworoczne życzenia. Uroczystość rozpoczęła się w Bazylice Mniejszej NSJ mszą świętą w intencji poległych i zmarłych oraz o zdrowie żyjącym AK-owcom i Sybirakom, której przewodniczył ksiądz dziekan Wojciech Jabłoński – Proboszcz Parafii. Ciąg dalszy miał miejsce w restauracji „Albatros”, gdzie oprócz Sybiraków i członków augustowskiego koła ŚZŻ AK przybyli: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, Mirosław Karolczuk – Burmistrz Augustowa, Michał Kotarski – Radny Rady Powiatu Augustowskiego, dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz przedstawiciele … więcej >

Augustowskie srebrne szkoły

6 miesięcy temu / 0 comments

9 stycznia opublikowano wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Perspektyw – Licea 2020 i Technika 2020. Z satysfakcją informujemy, że w zestawieniu ujęte są trzy augustowskie szkoły. Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym otrzymało tytuł „Srebrnej Szkoły 2020” i jest najlepszą szkołą zawodową w regionie. Uplasowało się na 7 miejscu w województwie. Licea Ogólnokształcące utrzymały srebrne tarcze nadane w 2019 roku i również należą do najlepszych w regionie. Licea były oceniane na podstawie następujących kryteriów: sukcesy w olimpiadach, wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych oraz  przedmiotów dodatkowych. Natomiast w przypadku techników, oprócz wyżej wymienionych kryteriów, brano również pod … więcej >