10 czerwca 2020

WYCOFANIE GALARETEK W MINIKUBECZKACH ZE WZGLĘDU NA RYZYKO ZADŁAWIENIA

3 tygodnie temu / 0 comments

Zagrożenie: Galaretki w minikubeczkach wymienione poniżej są wycofywane z obrotu. Ze względu na ich konsystencję (skład), kształt, wielkość i sposób przyjmowania stanowią ryzyko utknięcia w gardle i zadławienia/uduszenia. Szczegóły dotyczące produktów podlegających wycofaniu: Nazwy produktów, kod na opakowaniu i gramatura opakowania: – Girl Jelly Fruity Bites, #0660, 1280 g – Boy Jelly Fruity Bites, #0660-1, 1280 g – Fruitery Jelly Assorted Jar, #0661, 1000 g – Fruitery Jelly Assorted Bag, #0662, 285 g – Pentagon Cup Jelly Snacks Bag, #0665, 300 g – Pentagon Cup Taro (Bag – torebka), #0666, 300 g – Pentagon Cup Taro (Jar – słoik), #0667, … więcej >

73 MLN ZŁ POSTOJOWEGO WYPŁACIŁ ZUS W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

3 tygodnie temu / 0 comments

Blisko 73 mln zł wypłacił białostocki Oddział ZUS mieszkańcom województwa podlaskiego formie świadczenia postojowego. Ten rodzaj pomocy realizowana jest na wniosek osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą, któremiały przestój w następstwie COVID – 19 oraz zatrudnionych na odstawie umów cywilnoprawnych, których wykonanie nie doszło do skutku lub nastąpiło ograniczenie ich realizacji w związku z występowaniem koronawirusa. Świadczenie postojowe według obecnie obowiązujących przepisów może być wypłacone maksymalnie trzy razy. Świadczenie co do zasady wynosi 80 proc. minimalnego wynagrodzenie, czyli 2080 zł i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Może również wynosić 1300 zł, jeżeli przedsiębiorca rozlicza się w formie karty podatkowej i korzystając ze … więcej >

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W AUGUSTOWIE

3 tygodnie temu / 1 comments

Jeżeli masz niepokojące objawy (goryczkę, kaszel, duszności, bóle mięśni, zmęczenie) i w dniach 01 – 06 czerwca 2020r. robiłeś/aś zakupy w sklepie ROSSMANN, ul. Mostowa 15 w Augustowie bezzwłocznie TELEFONICZNIE powiadom Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Augustowie tel. 517 870 277 / 517 872 822 / 609 572 678 lub zgłoś się BEZPOŚREDNIO do oddziału obserwacyjno-zakaźnego w SPZOZ w Augustowie tel. 87 644 42 50 (lekarz) tel. 87 644 43 48 (pielęgniarka) W związku z przypadającym Świętem Bożego Ciała, dniami wolnymi i napływem turystów, przypominam o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w okresie epidemii. Zasłaniajmy usta i nos, zachowujmy dystans społeczny! Pamiętajmy o … więcej >

INFORMATOR MIEJSKI TO PISMO BURMISTRZA A NIE MIESZKAŃCÓW AUGUSTOWA, UWAŻA RADNY MARCIN KLECZKOWSKI

3 tygodnie temu / 0 comments

Temat Informatora Miejskiego, bezpłatnego kwartalnika wydawanego przez Urząd Miejski w Augustowie budzi ciągłe zainteresowanie radnego miejskiego Marcina Kleczkowskiego. Interpelację w tej sprawie składał on w ubiegłym roku, porusza ten temat i w roku bieżącym. Ostatnia interpelacja został złożona 26. maja 2020 r. Zawarte jest w niej jedno pytanie dotyczące kosztów wydawania Informatora. Szanowny Panie Burmistrzu, w związku z wydawaniem przez Urząd Miejski w Augustowie Informatora Miejskiego, którego jest Pan redaktorem naczelnym, proszę o szczegółowe przedstawienie kosztów wydawania tego periodyku w 2019 r. oraz kosztów poniesionych i planowanych na 2020 r. – prosi radny Marcin Kleczkowski w piśmie skierowanym do Burmistrza … więcej >

BIAŁOSTOCKA IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ NAJLEPSZA W KRAJU

3 tygodnie temu / 0 comments

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku siódmy rok z rzędu zajęła pierwsze miejsce w Rankingu Izb i Urzędów Skarbowych Dziennika Gazety Prawnej w kategorii izb administracji skarbowej. W swoich kategoriach wyróżnienia otrzymały także podlaskie urzędy skarbowe. W XVI Rankingu Dziennika Gazety Prawnej, jak co roku, izby administracji skarbowej i urzędy skarbowe poddawano ocenie w dwóch kategoriach: skuteczność, czyli prawidłowość wydawanych decyzji podatkowych oraz efektywność, która odzwierciedlała pracowitość urzędów – ich szybkość działania i podejmowania decyzji. Punkty z obu kategorii były sumowane i decydowały o ostatecznym miejscu w klasyfikacji generalnej. W tym roku, podobnie zresztą jak w poprzednich latach, pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej … więcej >

ODWOŁANIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. ŚRÓDMIEŚCIE 29

3 tygodnie temu / 0 comments

Burmistrza Miasta Augustowa o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż nieruchomości Burmistrz Miasta Augustowa na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony, ogłoszony na dzień 9 lipca 2020 r.  na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Augustowie, przy ul. Śródmieście 29, oznaczonej Nr geodez. 849 o pow. 0, 6909 ha, objętej księgą wieczystą Nr Su1A/00013521/8. Powodem odwołania przetargu jest niedotrzymanie warunków wynikających  z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z … więcej >