15 czerwca 2020

OBRADY XXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

3 tygodnie temu / 0 comments

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 16 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, odbędą się obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Augustowie.   Proponowany porządek obrad: Otwarcie obrad. Przedstawienie porządku obrad. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania. Interpelacje i zapytania radnych. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Augustowie z siedzibą przy ul. Tartacznej 21, 16-300 Augustów, utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Augustowie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1, 16-300 Augustów, rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Miasta Augustowa, przekazania skargi na pracownika Urzędu Miejskiego w Augustowie do załatwienia Burmistrzowi Miasta Augustowa, rozpatrzenia wniosku … więcej >

WYBORY PREZYDENCKIE 2020. NAJWAŻNIEJSZE TERMINY

3 tygodnie temu / 0 comments

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) opublikowała dokładny terminarz wyborczy. Do wtorku (16.06) wyborcy mogą zgłosić osobiście w urzędzie gminy lub online chęć głosowania korespondencyjnego. O siedem dni więcej na zgłoszenie tego zamiaru będą miały osoby objęte kwarantanną lub izolacją. W przyszłym tygodniu (23.06) mija również termin dopisania się do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania. Wyborcy mają także możliwość oddania głosu przez pełnomocnika. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym kalendarzem wyborczym. W wyborach prezydenckich zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. wyborca będzie miał możliwość głosowania w lokalu wyborczym w wybranym obwodzie głosowania, korespondencyjnie, oraz za pośrednictwem pełnomocnika. W kalendarzu wyborczym … więcej >

PANDEMIA BEZ WIĘKSZEGO WPŁYWU NA LICZBĘ UBEZPIECZONYCH W ZUS

3 tygodnie temu / 0 comments

Epidemia COVID-19 spowodowała, że wiele osób zatrudnionych na etatach, wykonujących prace w ramach umów cywilnoprawnych jak i prowadzących własną działalność gospodarczą musiała w znacznym stopniu ograniczyć swoją aktywność zawodową lub całkiem jej zaprzestać. Wbrew obawom, które wiązały się z likwidacją firm lub zwalnianiu pracowników, liczba ubezpieczonych w Białostockim Oddziale ZUS zmniejszyła się zaledwie o pół procent od początku pandemii. Również redukcja zatrudnionych cudzoziemców nie była znaczna. Przed wybuchem epidemii, na koniec lutego, liczba osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w ZUS wynosiła w województwie podlaskim 441 tys. Pod koniec kwietnia spadła o 2 tys., czyli mniej niż o pół procenta – … więcej >

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY – CZERWIEC 2020 -2

3 tygodnie temu / 0 comments

Burmistrz  Miasta  Augustowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 15.06.2020 .r. do 06.07.2020 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży: – lokal mieszkalny Nr 19 położony przy ul. Przemysłowa 1A wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu; – lokal mieszkalny Nr 21 położony przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 9 wraz … więcej >

AUGUSTOWSKI PAKIET POMOCY PRZEDSIĘBIORCOM W ZWIĄZKU Z NEGATYWNYMI SKUTKAMI EKONOMICZNYMI Z POWODU COVID-19

3 tygodnie temu / 0 comments

AUGUSTOWSKI PAKIET POMOCY PRZEDSIĘBIORCOM W ZWIĄZKU Z NEGATYWNYMI SKUTKAMI EKONOMICZNYMI Z POWODU COVID-19 Burmistrz Miasta Augustowa Mirosław Karolczuk uprzejmie przypomina:             W dniu 28 kwietnia 2020 roku na obradach XXII sesji Rady Miejskiej, augustowski samorząd przyjął zaproponowane przez Burmistrza Miasta uchwały stanowiące instrumenty wsparcia i pomocy augustowskim przedsiębiorcom, którzy ponieśli negatywne skutki ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19 . PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZAPŁATY PODATKU DO 30 WRZEŚNIA 2020 R. Dzięki uchwale w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, augustowscy przedsiębiorcy podatek od nieruchomości płatny w maju i czerwcu 2020 roku mogą zapłacić do dnia 30 września 2020 roku. Aby skorzystać z tego prawa, podatnik … więcej >