4 czerwca 2020

31. ROCZNICA PIERWSZYCH CZĘŚCIOWO WOLNYCH WYBORÓW PARLAMENTARNYCH

1 miesiąc temu / 0 comments

W czwartek (4.06) przypada 31. rocznica wyborów do Sejmu kontraktowego i Senatu. Wybory były częściowo wolne, ponieważ podział mandatów poselskich był ustalony odgórnie podczas rozmów przy Okrągłym Stole między opozycją solidarnościową, a władzami komunistycznymi. Po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej kandydatów na listy wyborcze mogły zgłaszać nie tylko partie polityczne, lecz również obywatele. Zasady przeprowadzenia czerwcowych wyborów ustalono 5 kwietnia 1989 r., na zasadzie umowy przy Okrągłym Stole, dlatego są one nazywane kontraktowymi. W wyborach do Sejmu ustalono podział miejsc, z których 65 proc. miało przypaść kandydatom z rządzącej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR), oraz partiom koncesjonowanym przez … więcej >

ZWIĘKSZENIE DOTACJI NA OŚWIATĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

1 miesiąc temu / 0 comments

Na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 wojewoda podlaski zwiększył dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom i powiatom w zakresie oświaty i wychowania. Zwiększenie dotacji celowej na oświatę i wychowanie obejmuje: wychowanie przedszkolne: 118 podlaskich gmin otrzyma ponad 43 mln zł, szkoły: 118 podlaskich gmin otrzyma łącznie 7 599 000 zł, 11 powiatów – 300 tys. zł. Te środki, pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone są m.in. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych … więcej >

LOTNICZY ZABIEG RATOWNICZY

1 miesiąc temu / 0 comments

W związku ze stwierdzonym zagrożeniem w drzewostanach sosnowych od szkodnika pierwotnego – brudnicy mniszki, na terenie Nadleśnictwa Głęboki Bród występuje konieczność wykonania lotniczego zabiegu ratowniczego.  Zabiegiem zostaną objęte drzewostany o powierzchni około 1400 ha dwóch leśnictw: Chylinki i Gulbin.   Tereny objęte zabiegiem lotniczym zostaną w lesie oznakowane poprzez umieszczenie przy drogach wjazdowych tablic ostrzegawczych.  Oprysk zostanie przeprowadzony w okresie od 3 do 20 czerwca przy użyciu preparatu biologicznego FORAY 76 B, działającego selektywnie wyłącznie na larwy motyli brudnicy mniszki. Preparat ten jest nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i pszczół, ale ze względów bezpieczeństwa nie należy przebywać na terenie lasu, w którym wykonywany … więcej >

OD 1 CZERWCA RENCIŚCI MOGĄ WIĘCEJ DOROBIĆ DO SWOICH ŚWIADCZEŃ

1 miesiąc temu / 0 comments

Od 1 czerwca seniorzy mogli więcej dorobić do swoich świadczeń – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Renciści oraz osoby pobierające wcześniejsze emerytury będą mogli zarobić bez żadnych konsekwencji do 3732,10 zł. Po przekroczeniu tej kwoty świadczenie będzie zmniejszane lub zawieszane. – Do emerytur i rent można dorabiać, trzeba jednak pamiętać o tym, że istnieją limity przychodów. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia. Nie dotyczy to jednak wszystkich świadczeniobiorców. O limitach muszą pamiętać tzw. wcześniejsi emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego (60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny) oraz renciści – przypomina rzecznik ZUS Paweł … więcej >

AKCJA #ZOSTAŃWDOMU Z DOBROMISIEM. MAGDA KOLEJNĄ LAUREATKĄ

1 miesiąc temu / 0 comments

Poznaliśmy kolejnego laureata akcji informacyjno-edukacyjnej #zostańwdomu z Dobromisiem. Kolaż w wykonaniu Magdy, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie okazał się najlepszą z prac. Wczoraj, miś Dobromiś, w towarzystwie dzielnicowej z Komendy Powiatowej w Policji w Augustowie, odwiedził dziewczynkę składając jej gratulacje i przekazując nagrody. W minionym tygodniu, uczestnicy akcji #zostańwdomu z Dobromisiem, nadesłali do nas wiele fantastycznych prac. Wśród nich, na uwagę zasługuje duża ilość prac nadesłanych z Brańska. Fakt ten świadczy nie tylko o zainteresowaniu akcją, ale również o chęciach dzielenia się swoimi pomysłami z rówieśnikami. W tej edycji, najlepszą pracę wykonała Magda, która jest uczennicą Szkoły Podstawowej … więcej >

POLICJA ZMIENIA NUMERY TELEFONÓW

1 miesiąc temu / 0 comments

Zamiast dotychczasowych numerów jednostek policji województwa podlaskiego rozpoczynających się na 85, 86 i 87 należy wybierać jeden wspólny dla całego województwa numer kierunkowy 47. Numery wewnętrzne w jednostkach Policji nie ulegają zmianie. Dotychczasowy sposób wybierania numerów przestanie funkcjonować z końcem czerwca. Przykład wykonywania połączenia na numer resortowy w strefie Białegostoku z sieci publicznej: Obecny sposób wybierania numeru Policji z sieci publicznych krajowych Docelowy sposób wybierania numeru Policji z sieci publicznych krajowych 85 670 2000 85 670 xxxx 47 711 2000 47 711 xxxx Przykład wykonywania połączenia na numer resortowy w strefie Białegostoku z sieci zagranicznych: Obecny sposób wybierania numeru Policji z sieci publicznych międzynarodowych … więcej >