11 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Numeru Alarmowego 112, który jak wiadomo, obowiązuje we wszystkich krajach europejskich. Święto ma na celu przede wszystkim rozpowszechnianie wiedzy na temat korzystania z niego we właściwy sposób.

Wojewoda Podlaski oraz Podlaski Kurator Oświaty i Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zorganizowali VII już edycję Wojewódzkiego Konkursu „112 RATUJE ŻYCIE”.  Na konkurs wpłynęło ponad 700 prac w różnych kategoriach: plakat/komiks lub krótka inscenizacja wykonane przez uczniów szkół podstawowych oraz plakat/komiks lub film wykonane przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat numeru alarmowego 112 wśród uczniów szkół województwa podlaskiego oraz propagowanie właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Chociaż z roku na rok liczba zgłoszeń niezasadnych, kierowanych na numer alarmowy 112 spada, to jednak trzeba cały czas uświadamiać i przypominać młodym ludziom, kiedy powinni dzwonić na numer alarmowy, jak zgłaszać dane zdarzenie i co robić w nagłych wypadkach, a także jak należy udzielać pierwszej pomocy. Temu służy między innymi konkurs „112 RATUJE ŻYCIE”.

W konkursie tym sukces odniosła wychowanka Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie, której bardzo ciekawy i pomysłowy plakat otrzymał wyróżnienie. Nagrodę wręczył wojewoda Bohdan Paszkowski w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku 10 lutego 2020 r., podczas obchodów Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112. Gratulujemy.

Dorota Siemieńczuk

|Starostwo Powiatowe w Augustowie