Do wzięcia są 3 mln zł – informuje minister Marlena Maląg w ramach konkursy „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”. Oferty można składać do 02 marca 2020 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach nowej edycji programu „Od wykluczenia do aktywizacji”. Konkurs skierowany jest do podmiotów, które oferują wsparcie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym przede wszystkim do centrów i klubów integracji społecznej – prowadzonych zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i przez jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla. Na dotacje zostanie przeznaczone łącznie 3 mln zł.

Celem programu pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czyli osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, chorych psychicznie, bezdomnych i uzależnionych.

Oferty składać można w pięciu priorytetach wskazanych w programie, w szczególności w zakresie rozwoju usług reintegracyjnych świadczonych przez centra i kluby integracji społecznej i nawiązywania współpracy z pracodawcami. Pozostałe priorytety związane są z przeciwdziałaniem wykluczeniu młodzieży, wspieraniem włączania podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielcze oraz wsparciem ogólnopolskiej współpracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy podmiotami zatrudnienia socjalnego.

Projekty będzie można realizować od początku marca do końca grudnia 2020 r.

Oferty można składać do 2 marca br.

Materiały

Ogłoszenie o konkursie w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”

|PFRON