Od kwietnia samorządowcy mogą składać wnioski na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli, potrzebnego do nauki zdalnej. Takie wsparcie jest możliwe dzięki współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji. Do tej pory w Podlaskiem skorzystały z niego 43 samorządy. Do składania wniosków podczas wideokonferencji w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim zachęcali: wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz i wicewojewoda podlaski Tomasz Madras.

– Po zamknięciu szkół z powodu epidemii koronawirusa i wprowadzeniu nauki zdalnej, odebraliśmy liczne zgłoszenia od samorządów, dotyczące braków w sprzęcie komputerowym wśród lokalnych społeczności. Program Zdalna Szkoła w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie – powiedział podczas wideokonferencji wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz.

Jak uzyskać finansowanie?

Kwota wsparcia została powiązana z liczbą uczniów. Złożenie wniosku jest gwarancją wypłaty środków, a wkład własny nie jest wymagany.

Na początku należy sprawdzić, na jakie środki może liczyć dany samorząd. Będą to kwoty w przedziale od 35 tys. zł do 100 tys. zł. Wysokość finansowania jest uzależniona od liczby uczniów w określonej gminie lub powiecie.

Na stronie https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola/2-strona-glowna/1915-wysokosc-dofinansowania-w-ramach-programu-zdalna-szkola znajduje się lista wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z przyporządkowaną kategorią, która wskazuje na wysokość finansowania. Kategoria I – 35 tys.; II – 45 tys.; III – 60 tys.; IV – 70 tys.; V – 80 tys.; VI – 1000 tys.

Aby uzyskać finansowanie, należy skorzystać z generatora wniosków dostępnego na stronie https://cppc.gov.pl/.

We wniosku należy podać:

  • dane adresowe gminy/powiatu;
  • informację o tym, ile szacunkowo szkół, nauczycieli lub uczniów obejmie wsparcie (można wskazać przedział);
  • informację o cenie jednostkowej za jeden produkt, liczbie sztuk, a także przeznaczeniu i parametrach sprzętu.

Po wygenerowaniu wniosku można przejść do Aplikacji do przesyłania wniosków i załączyć swój wniosek.

Instrukcja, jak krok po kroku złożyć wniosek, znajduje się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/180-milionow-zlotych-na-laptopy-dla-uczniow-i-nauczycieli.

Na co można przeznaczyć finansowanie?

Finansowanie można przeznaczyć na zakup sprzętu niezbędnego do kształcenia na odległość. W pierwszej kolejności są to: komputery, laptopy czy tablety. Za otrzymane środki samorządy mogą kupić również: niezbędne oprogramowanie, ubezpieczenie sprzętu, mobilny dostępu do internetu lub inne akcesoria potrzebne w zdalnym nauczaniu.

Nie ma określonych wymagań dotyczących konkretnego sprzętu. Sugerowana cena jednego komputera lub laptopa nie powinna przekroczyć 3,5 tys. zł, a tabletu 1,5 tys. zł.

Program Zdalna Szkoła w województwie podlaskim

W województwie podlaskim uprawnionych do złożenia wniosku jest 131 samorządów – to nie tylko samorządy gminne, ale również powiatowe, które prowadzą szkoły.

– Z tych 131 samorządów do tej pory wnioski złożyło 87. 43 wnioski podlaskich jednostek już zostały pozytywnie rozpatrzone i przyznano im 2 mln 400 tys. zł. Łącznie w naszym województwie można aplikować po 7 mln 400 tys. zł, do czego bardzo zachęcamy. Co ważne, dofinansowanie obejmuje również zakupy dokonywane od 16 marca – poinformował wicewojewoda podlaski Tomasz Madras.

www.gov.pl

zdjęcie: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej